Gå til sidens hovedinnhold

«Sier seg selv at min far har stått i hardt vær, men det blir enda verre når prosessen ikke skal granskes i sin helhet i etterkant»

Artikkelen er over 4 år gammel

– Hvem skal ivareta og påse at alle opplysninger kommer på bordet i den interne granskninga? Også fra Bjørnar sin side, spør Bjørnar Bruers sønn, Kenneth, i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Til fylkesutvalgets medlemmer som stemte imot ekstern granskning, stemte imot å be min far om unnskyldning (!), og stemte for å trekke to avsluttede rettssaker inn i evalueringen for å så tvil om hvem som har begått feil i denne saken: Runar Sjåstad, Remi Strand, Sylvi Jane Husebye, Ragnhild Vassvik, Geir Ove Bakken og Johnny Ingebrigtsen.

Jeg sitter igjen med flere spørsmål etter fylkesutvalgets møte denne uka:

Fylkesrådmann Øystein Ruuds habilitet i saken

For det første: hvordan kan dere synes at det er riktig at han som har vært ansvarlig advokat i tingretten og levert fem grunnløse anmeldelser mot en enkeltperson som har jobbet 30 år i fylkeskommunen skal være den som legger premissene for hva som skal evalueres i etterkant av «Bruer-dommen», og hvem som skal gjøre det? Hvordan i all verden forsvarer dere Ruuds habilitet i denne saken? La meg bare påpeke at Ruud samtidig tillater seg å konkludere at årsaken til «konfliktene» er at de ansatte ved elevboligene (bl.a. min far) hadde nære familiære relasjoner, fordi det står i en annen dom. Det er rimelig drøyt! Han koker det hele ned til at det kun er saksbehandlingen til FFK som har vært feil. Dette er utgangspunktet for den «evalueringen» som skal gjennomføres.

Anmeldelsene

For det andre: hvor ble det av de fem anmeldelsene, signert Ruud (som burde vært funnet inhabil i saken)? Disse ble ikke lagt ved som dokumentasjon for evalueringsgruppa. Hvorfor ikke? Ikke så rart at Ruud ikke ønsker at disse skal gjennomgås, ettersom det vil avsløre hans rolle i denne forferdelige saken og betyr en reell evaluering av Bruer-dommen. Siden Ruud «glemte» å legge disse ved som saksdokumenter kan jeg jo komme med et lite eksempel på noe av det som har stått i disse anmeldelsene, som for øvrig også går igjen i advarsel/oppsigelsesbrev/vitnemål fra rektor Persen og personalsjef Strøm ved Alta VGS:

Innunder anklage for økonomisk utroskap var det mange vinklinger på hvorfor Bruer hadde gjort seg skyldig i økonomisk utroskap, ifølge Ruud. En av disse var en påstand om at Bruer har urettmessig tjent 58 000,- i ulegitimert overtid: dette til tross for at alle timelistene er attestert av rektor Persen eller personalsjef Strøm. Riktignok uttalte Strøm i lagmannsretten at de aldri kontrollerer timelister og at dette var basert på tillit. I tingretten frafalt FFK disse påstandene av proporsjonalitetshensyn men de trakk aldri anmeldelsen. Disse påstandene tok de aldri opp igjen da de åpenbart hadde gjort en blemme. Sånn går det når man mister totalt gangsyn i en prosess hvor man for alt i verden skal ta knekken på en mann (etter at avskjed er gitt).

Det går for øvrig frem av stillingskodene i FFK at Bruer ikke har en særlig selvstendig stilling og dermed hadde krav på overtidsbetaling. Bruer jobbet i turnus og det er åpenbart at han hadde krav når han gjorde arbeid utenom dette. Nederst i anmeldelsen står det at politiet kan kontakte rektor Persen eller personalsjef Strøm for nærmere innsyn i sakens dokumenter og at assisterende fylkesrådmann Anne Cathrine Larsen (som skal lede evalueringsgruppa) har signeringsfullmakt på denne. Hvordan forsvarer dere Larsens habilitet i denne evalueringen?

Remi Strands analyse av dommen

For det tredje, hvordan kan dere akseptere Remi Strands beleilige analyse av saken? Du, Remi, uttalte i går at «dommen er balansert i sine premisser. Det er litt på ene siden og litt på andre siden, så konkluderer lagmannsretten med at Bruer vinner saken». Nettopp dette er det du og Ruud prøver å koke det hele ned til. Fra dag 1, så har FFK fremlagt en rekke beskyldninger. De regelrett haglet både i forkant av tingretten og under rettsforhandlingen. Advokatene fra Kluge tok over i Lagmannsretten og hadde med rette innsett hvor urimelig påstandene Kjøllesdal og Ruud kom med var, og kokte det hele ned til noen få punkter. Det er kun disse lagmannsretten har behandlet. Jeg ser derfor nødvendigheten av å opplyse om en rekke påstander som enten er kraftig motbevist i tingretten eller som advokat Stenbrenden fra Kluge ikke nevnte med ett ord i lagmannsretten. Hvordan i alle dager kan dere late som disse urimelige påstandene aldri ble slengt i trynet på pappa? Og hvordan har dere samvittighet til å fullstendig se bort fra disse motbeviste anklagene i en evalueringsprosess i etterkant? Urimeligheten kjenner ingen grenser i denne saken og jeg starter derfor med den verste påstanden fra Kjøllesdal, etterfulgt av mange alvorlige beskyldninger:

 •  «Bjørnar Bruers adferd har påført Finnmark fylkeskommune enorme menneskelige påkjenninger og vært svært økonomisk ressurskrevende»
 • Bruer har ført an en kollektiv ordrenekt, med tanke på at flere ansatte har vært sykemeldt ved elevboligene. Dette har kostet fylkeskommunen 800 000 i vikarkostnader (fastlegene skriver sykemeldinger ikke leder ved elevboligene).
 • «Bruer har arbeidet tilnærmet 100 prosent for en annen arbeidsgiver uten fylkeskommunen som daværende arbeidsgivers fulle viten tilbake til i hvert fall 2011» (jeg må si det er godt gjort å jobbe 200% uten at ledelsen merker noe)
 • Fire varianter av økonomisk utroskap/korrupsjon
 • Tyveri
 • Brudd på habilitetsbestemmelser
 • Han begikk pliktbrudd i 1987(!). Han brøt boplikten ved internatet da han valgte å bygge seg hus.
 • Persen har påstått i brev til administrasjonen at han nektet å ta en eneste telefon uten å få 2 timer betalt for dette. (Vel, da hadde han vært rik!)
 • Han hadde nektet å jobbe med vertsfamilier; sees på som ordrenekt. Han ba om avklaring på hva som var hans myndighet og ansvar, f.eks. å kontrollere bygget ift. brannforskrifter (dette holdt de vel stilt om etter at Altaposten avslørte at en elev var tildelt en hybel som var en brannfelle)
 • Beskyldt for å ikke melde fra om ting når han var 100 prosent sykemeldt. De mente han hadde fått informasjon. (Du jobber ikke når du er 100% sykemeldt, da er du syk).
 • De foretar innsyn i e-postkassen 3. mars og 23. og 24. april 2015, altså etter at avskjed er gitt. Her finner de en lønnslipp de ikke får åpnet og de ønsker å få redegjort. Vel, det dreide seg om at han hadde fått betalt for fire timer som sidekommentator under Altaturneringen i 2014.

Jeg kunne fortsatt i nær sagt det uendelige med å liste opp anklager.

Det sier seg selv at min far har stått i hardt vær når han blir anklaget for alt dette. Men det blir enda verre når prosessen ikke en gang skal granskes i sin helhet i etterkant av et massivt nederlag for FFK i to rettsrunder. Kan dere lese over lista med beskyldninger en gang til og svare på følgende spørsmål: Dette er grunnløse beskyldninger som enten ble motbevist i tingretten eller som dere selv valgte å gå bort fra i lagmannsretten: Hvor kom disse beskyldningene fra? Hvem var det som kom med dem (i tillegg til Ruud som sendte inn anmeldelsene)? Hvorfor kom disse personene med disse beskyldningene?

Hvem skal ivareta og påse at alle opplysninger kommer på bordet i den interne granskninga? Også fra Bjørnar sin side.

 

Kommentarer til denne saken