Gå til sidens hovedinnhold

Gransking av Bruer saken

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg ble mildest talt rystet når jeg leser at den som skal lede granskingen i gruppa er den nærmeste medarbeideren til fylkesrådmannen. Hvor troverdig tror man at en slik gransking blir med en slik sammensetning?

LES OGSÅ: Disse skal granske Bruer-saken

Videre sier fylkesrådmannen at de vil lære av de feil (grove overtramp) som er blitt begått i Bruer saken. Hvor stor tillit har en slik gransking blant befolkningen når en ser hvordan fylkeskommunen har brukt alle ressurser på å stemple en arbeidstaker som kriminell? Hva hvis Finnmark fylkeskommune hadde vunnet frem med saken med de momenter som Bruer var påtalt for, hvilken støtte hadde han da fått?

En skulle tro at de som er ansatt i lederstillinger, hadde såpass empatisk innsikt at de kunne sette seg inn i hvordan et menneske føler seg når det blir utsatt for en slik heksejakt som den Bruer har vært utsatt for. 

Jeg har heller ikke noen stor tro på at denne organisasjonen vil endre seg i nevneverdig grad, selv om granskingen kommer frem med momenter som påpeker områder som bør forbedres.

Her er det snakk om å endre handlingsmønstret hos det enkelte individ ,og det er en prosess som i svært mange tilfeller er dømt til å mislykkes. Adferdsendring er ikke noe en kan endre om man aldri så mye påpeker hva som er gjort feil og hva som må gripes på en annen måte. Adferden er noe som er fastlåst allerede fra tidlig voksenalder og er noe som de fleste bærer med seg hele livet. 

Siden fylkeskommunen i saker som har versert i skole i den senere tid har engasjert organisasjonspsykolog til å ordne opp (om det har vært vellykket kan en jo stille seg spørrende til) så er mitt forslag at de nå engasjerer samme kompetanse til å rydde opp i egen organisasjon. Dette må etter min mening være en selvfølge siden det er denne organisasjonen som med full tyngde fjernet en ansatt fra sin stilling og kjørt to runder i rettsapparatet for å få ham dømt.

Det kunne jo også vært av interesse  å få en meningsmåling blant befolkningen hvilke tillit det er til den som er satt til å representere AP på tinget til høsten. Vedkommende har jo forholdt svært så passivt gjennom hele den prosessen som har pågått.

Kommentarer til denne saken