«Det er hardt nok å klore seg fast her i Hammerfest om man ikke også må beregne en månedslønn i bompenger for å kunne bo og jobbe her»

Av

– Jeg stemmer ja til en levende by, et levende sentrum, en samlende befolkning. Jeg stemmer nei til bompengebelastning og håper våre politikere også vil gjøre det, skriver Vibeke Pettersen i dette debattinnlegget.

DEL

LeserbrevDen siste tiden har jeg virkelig forsøkt å sette meg inn i hva vedtaket om bompengefinansiering i lille Hammerfest betyr for meg som innbygger, og funnene er nedslående. Prosjektet skal på sikt redusere tungtransporten gjennom byen sies det. Vel, nå som industrien på Fuglenesodden flyttes til Polarbase, så reduseres tungtrafikken kraftig. Dette betyr igjen at den målgrupppen som belaster veien, og prosjektet sier å være ment for, ikke blir berørt likevel.

1.Del en av prosjektet som går fram til Rypefjord, altså en vei som IKKE berører byen eller Rypefjord overhode skal finansieres med bom i Klinkastupet og sør om Akkarfjord. Dette fordi det IKKE er trafikkgrunnlag til å finansiere den på strekningen det gjelder, noe som igjen betyr at Statens vegvesen ikke kunne godkjenne prosjektet med bompengefinansiering der. Da var det en smart mann ( skal ikke nevne navn) som flyttet sonestreken til Klinkastupet for å forsvare bompengeinnkreving, noe som jeg tror er direkte ulovlig da Klinkastupet ikke har noe med første del av prosjektet å gjøre overhode. Ei heller er Klinkastupet en del av den opprinnelige sonedelingen for strekningen.

2.Bypakke2 skal man da starte en forhåndsinnkreving på, uten garantier for at denne vil komme med på Nasjonal transportplan, og vi har allerede eksempler på hvor dette har skjedd i Norge. Befolkningen har betalt i lang tid på et prosjekt som skrinlegges, og dermed er også de pengene som er innbetalt tapt.

3.Bypakke2 vil også gi hele 7 bommer inn til og i byen. En sør om Akkarfjord, en i Klinkastupet, en i inngangen til tunnelen ved Jansvannet, en i utgangen av Salentunellen mot idrettsveien, to ved Breilia, og en på Fuglenesveien, dvs at uansett hvor du bor, så må du gjennom en eller flere bommer for å komme til sentrum.

4.Trafikksikkerhet og trygghet for myketrafikkanter er også en del av argumentene. Vi skal ikke glemme at dette pr i dag er et nasjonalt ansvar, og på strekningen fra Rypefjord til Prærien er det allerede etablerte fortau. Det er kun Akkarfjord som mangler dette, og her bør stat og kommune (spesielt kommunen som har etablert nybyggerfelt der inne) være sitt ansvar bevist, og bygge fortau uten at det skal bompenge finansieres.

5.Timegrense og månedstak på betaling kommer ikke til å bli en realitet for trinn1, ei heller overhode dersom ikke bypakke2 gjennomføres. For meg virker dette som utpressing fra Statens vegvesen.

Listen kan sikkert gjøres lenger enn lang, men i korte trekk, er det disse 5 punktene som berør oss alle her i byen. Hammerfest kommune sliter allerede med rekrutering til skoler og helsevesen, hva skal kommunen lokke med for å få fylt stillingene framover? Og hva skal dere lokke med for at vi som i dag jobber i disse yrkene fortsatt skal ville bo her?

Å sitte på formannskapsmøtet tirsdag 4/12, var både en oppløftende og trist opplevelse. Av alle parti som var representert der, var det kun partiet som sitter med makt til å kunne endre og avvise bompengefinansieringen som startet flere innlegg med å kritisere andre partis politikk. Det er trist, for som tidligere AP-velger, så handler ikke dette om sentralpolitiske vedtak for mitt vedkommende. Det handler om hva dere som sitter med makta her i byen nå velger. Hvis det betyr at jeg må velge FRP, eller KRF ved neste korsvei, så gjør jeg det. For den daglige belastningen AP, H og SV nu skal gi meg, den skjer her på lokalt plan.

Til sist vil jeg oppfordre våre politikere til å bruke hode, vi bor ved en blindvei uten gjennomgangstrafikk. Det er hardt nok å klore seg fast her i Hammerfest om man ikke også må beregne en månedslønn i bompenger for å kunne bo og jobbe her. Det er bevilget 455 millioner til utbedring av RV 94, bruk dem til nettopp det, og ikke lag luftslott med å flytte trafikktellinger dit de gir et uriktig bildet av trafikkbelastningen inn til byen.

Jeg stemmer ja til en levende by, et levende sentrum, en samlende befolkning. Jeg stemmer nei til bompengebelastning og håper våre politikere også vil gjøre det.

Mvh

Vibeke Pettersen

Tilflyttet men Hammerfesting i sitt hjerte. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags