Å kjøre fra Alta til Bodø er en lang reise – som sjåfør kan jeg legge merke til så mangt. Fra Narvik til Bodø havnet jeg i kø med ulike vogntog, blant annet en trailer fra REMA og en annen fra Posten. Fra Narvik til Bodø er det rundt 290 kilometer. Den eneste pausen trailersjåførene tok var på E6- ferga Skarberget - Bognes. Jeg fulgte nøye med.. byttet de sjåfør eller kjørte samme sjåfør hele strekningen? Drev de med "omlasting" av varene, flyttet de konteinere fra en trekkvogn til en annen? Traileren fra Rema "mistet" jeg av synet på Fauske, mens traileren fra Posten svingte etter meg mot Bodø.

Da jeg svingte av fra RV 80 på Bertnes for å kjøre til Nordlandshuset - fortsatte Postbilen direkte mot Bodø - 10 kilometer lengre vest. Samme trekkvogn, samme sjåfør, samme konteiner.

Dette i sterk kontrast til hvordan syke mennesker i Vest-Finnmark blir "omlastet" på det lille stedet Skaidi som ligger 50 kilometer fra lokalsykehuset i Hammerfest. 80 kilometer fra Alta, 220 kilometer fra Kautokeino eller 86,3 kilometer fra Lakselv.

Over hele Norge snakker vi om pasienter som blir "transportert" til sykehus. En god venn av meg, John, hadde lang erfaring fra utenlandsoppdrag for FN. John brukte å kommentere slik når soldater skulle" transporteres." Vet du, Irene, .. "Utstyr og krigsmateriell transporteres, men mennesker - til og med soldatan, reiser. Mennesker blir bare en "Ting" i en transport - men de er jo fortsatt individer med behov. Mennesker transporteres ikke - de reiser. "

Med John sine ord i minnet stiller jeg spørsmålet: Hvorfor må syke mennesker "omlastes" fra en sykebil til en annen - 50 kilometer fra lokalsykehuset i Hammerfest - når brev, pakker og vaskemidler får reise direkte? Når Posttrailer og Rema-trailer kan kjøre 290 kilometer - direkte - hvorfor kan ikke ambulansene som eies av Helse Nord, med sjåfører ansatt av Helse Nord - kjøre hele veien fra Lakselv, Kautokeino eller Alta til lokalsykehuset i Hammerfest?

Uansett hvor pasientene bor i Norge, har pasienten krav på verdige reiser. Verdigheten må også implementeres i måten vi snakker om pasientenes reiser på. Det må gjelde enten pasienten reiser i privatbil, Ambulansebil, luftambulanse eller som passasjer i et vanlig rutefly til eller fra sykehus.

Syke mennesker som reiser med sykebil skal ikke omlastes noen steder i vårt land, heller ikke på Skaidi, i Finnmark.