«Blir fiskere i Vest-Finnmark holdt for narr?»

Regjeringens beslutning om å vurdere konsekvensen av en endring i kongekrabbefiske, er syltynn, mener artikkelforfatter Grete Svendsen. Hun er kommunestyrepolitiker for Ap i Hammerfest kommunestyre.

Regjeringens beslutning om å vurdere konsekvensen av en endring i kongekrabbefiske, er syltynn, mener artikkelforfatter Grete Svendsen. Hun er kommunestyrepolitiker for Ap i Hammerfest kommunestyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI juni 2019 gikk fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik offentlig ut med å foreslå å innlemme hele Finnmark i rettighetsområdet for kongekrabbe. Forslaget gikk ut på at fartøy fra hele Finnmark som oppfyller vilkårene for å delta, skal få fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst.

Forslaget fra fiskeriministeren ble mottatt med begeistring og store forventninger; endelig så fiskere i vest en mulighet for å kunne delta i det kvoteregulerte krabbefisket. Som en følge av denne lovnaden fra fiskeriministeren, var det fiskere fra vestfylket som så seg nødt til å flytte østover, som valgte å utsette dette i påvente av overnevnte forslag.

Skuffelsen var desto større da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik offentliggjorde at regjeringen ikke endrer deltakelsen i kongekrabbeforvaltningen i 2020. I pressemeldingen grunngir fiskeriministeren beslutningen med at det ut fra tilbakemeldingene i høringsrunden høsten 2019 at regjeringen må vurdere konsekvensen av en eventuell endring av deltakingen i dette fisket.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) gikk dagen etter ut i media og sa følgende: «Dette er en svært skuffende avgjørelse og vitner om en Regjering med beslutningsvegring. Konsekvensene for kongekrabbenæringen har vært utredet siden 2016 og forholdene burde være godt kjent allerede.»

Min umiddelbare reaksjon er at man holder næringa, kommunene i vest, politikere og alle i Vest-Finnmark som er opptatt av fiskerinæringa, for narr. Det har vært utallige høringsrunder og lovnader om innlemmelse i det kvoteregulerte kongekrabbefiske, uten at noe har skjedd med «Rest-Finnmark», bortsett fra da Måsøy kommune ble innlemmet i januar 2017. På Måsøy kommunes side kan man blant annet lese følgende om denne gladsaken for kommunen:

«Da har endelig Måsøy kommune blitt innlemmet i kongekrabbefisket, det har vært en lang og seig kamp med mange involverte. Det skal også sies at Måsøy har ikke klart dette alene, så vi skal være takknemlig overfor de krefter i Vest-Finnmark som har stått skulder ved skulder med oss. Så vi i Måsøy har all anledning til å feire, men samtidig føler vi med resten i Vest-Finnmark som ikke ble innlemmet i det kommersielle krabbefiske.»

Da er det betimelig å konstatere at formannskapet i Måsøy kommune var negative til å innlemme resten av kommunene i Vest-Finnmark i denne omgang. Og Måsøy kommune er ikke alene. Høringssvarene fra øst var alle negative, bortsett fra næringens egne organisasjoner.

Regjeringens beslutning om å vurdere konsekvensen om en endring av deltakere i dette fisket, mener jeg er syltynn. I det ligger en forståelse og en konsekvens for de fiskere som allerede er en del av dette fisket, med et inntektstap på x antall kroner. Utfra høringssvar, kvotetildeling i 2019 og debattene rundt problematikken, kan det dreie seg om et inntektstap mellom 20- til maks 70.000 kroner. Det er vel å leve med da vi vet at en hel kongekrabbekvote i 2019 utgjorde nesten en halv million kroner? Eller er man redd for en overbeskatning av arten? Da burde myndighetene i større grad tatt på alvor den kriminaliteten som har pågått innenfor næringa over mange år, noe både Sjømat-Norge og Fiskeridepartementet har påpekt i lang tid.

Konsekvensene for kommunene Hammerfest, Alta, Loppa og Hasvik er langt alvorligere. Nedgangen på antall merkeregistrerte fartøy er nærmest blitt halvert de siste 10 årene. Betyr ikke dette noe for sittende regjering eller for de av dere som enten gjennom politikk eller næring, gjør alt for å hindre oss i å bli innlemmet i det kvoteregulerte kongekrabbefisket?

Vi har alle hørt om «kvoteflyktninger» der fiskere og fiskefartøy har registrert flytting til det kvoteregulerte området. Dette er noe som vil eskalere ytterligere, tror jeg, og med det de alvorlige konsekvensene dette vil få for allerede sårbare kyst- og fjordområder i vest.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags