Nabo står mot nabo i sak om fiskerett til Syltefjordelva

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2015 krevde noen grunneiere ved Syltefjordelva eksklusiv rett til fiske på egen grunn. Dette dreier seg om seks kilometer elvebredd av totalt sytti i de mindre produktive delene av elva.

De få kilometerne det gjelder kan fiskes av alle fra motsatt bredd. Kravet vakte sterke negative følelser blant noen av Båtsfjord Jeger- og fiskeforenings (BJFF) medlemmer. De bestred fiskeretten og påstod egen hevdvunnet rett. I tida fra fiskerett ble hevdet og fram til i dag har de som har flagget positiv holdning til grunneieres krav blitt utsatt for systematisk og gjentatt sjikane, trusler, utfrysing og ekskludering. En av de mest synlige debattantene har blitt oppringt anonymt med trussel om bruk av balltre hvis han nærmet seg elva. Vi har ikke sett ham langs elva de senere årene.  Nabo har stått mot nabo med bakgrunn i syn på fiskeretten. Debatten har fra begge sider i stor grad vært ført i form av følelsesladde anekdoter iblandet selektiv utvalgt sitater fra tidligere dommer om fiskerett. Kanalene har vært sosiale medier, Samvirkelaget og puben på lørdagskvelder. Etter mitt syn har BJFF i liten grad bidratt til en opplyst og saklig debatt. BJFFs styre frontet også søksmål mot de fem grunneierne angående fiskeretten.

Det har nå falt dom i saken og de saksøkte grunneierne har vunnet den på alle punkter. Dommen er knusende for BJFFs påstand om egen fiskerett basert enten på historiske rettigheter eller hevd som følge av mer enn 50 års bruk i god tro. BJFF er naturlig nok blitt pålagt å dekke grunneiernes saksomkostninger på omkring trehundretusen.  I tillegg kommer egne omkostninger på tilsvarende beløp.  Det ble fra styrets side hevdet før beslutning om å gå til sak ble fattet at Sametinget hadde bevilget femhundretusen som tilskudd til saken. Dette har i ettertid vist seg å ikke medføre riktighet. Omkostninger fra Tingretten og en eventuell anke til Lagmannsretten må altså bæres av BJFF.

Håpet var jo nå at saken var avsluttet og miljøet rundt elva kunne starte legelsesprosessen. Nå har styret i BJFF valgt å anbefale anke av saken. BJFF er altså villig til å satse kanskje en million kroner på en sak med stor risiko for tap og med liten gevinst. Det er lett å tenke seg bedre bruk av disse pengene, noe som for så vidt også er nedfelt i forpakterkontrakten med FEFO: «Gjenværende inntekter skal i all hovedsak benyttes til drift og utvikling av vassdraget». Øket innsats på rekruttering av ungdom og kvinner kunne være gode anvendelser og innenfor formålet. Ekstraordinært årsmøte skal fatte endelig beslutning om anke tidlig i januar. Jeg har grunn til å tro at saken ikke vil bli grundig nok belyst og debattert og at det således vil det bli fattet et vedtak basert på feil eller mangelfull informasjon. Jeg oppfordrer derfor alle medlemmer i BJFF å sette seg grundig inn i dommen og dens premisser og deretter stille opp på årsmøtet og kreve debatt slik at en beslutning fattes på kunnskap og innsikt og ikke følelser.

Grunneier og Laksefisker

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken