Båtsfjord Arbeiderparti: Ungdommen er vår viktigste ressurs for framtida

Av
DEL

LeserbrevUngdommen er vår viktigste ressurs for framtida. Vi må derfor legge til rette for kunnskap og trivsel for våre barn og ungdom. Vi har full barnehagedekning. Vi øker ikke prisene i barnehagene og SFO. Båtsfjord Arbeiderparti er garantisten for at det blir bygd ny barnehage samt ny skole og ny kulturskole med plass til Båtsfjord videregående skole.

Båtsfjord Arbeiderparti vil videreutvikle disse tilbudene sammen med de ansatte, elevene og øvrige brukere. Det er viktig at ungdommen får sterk tilhørighet slik at de søker seg hjem igjen etter fullført utdannelse. Båtsfjord Arbeiderparti vil derfor prioritere ungdomsarbeidet gjennom;
• ungdomsleder i full stilling
• at ungdomsklubben flyttes til Gropa og videreutvikles etter ungdommens egne ønsker og behov.
• Bli bedre på å holde kontakt med ungdommen som reiser ut for utdannelse eller for å få arbeidserfaring.
• videreutvikling av elevrådene og ungdomsrådet.
• helsestasjonen skal være et tilgjengelig tilbud for unge.
• tilby leksehjelp på alle trinn.
• etablere en gratis utlånsordning av sports- og fritidsutstyr.
• øke kulturmidlene.
• Pusset opp/rehabilitert idrettshallen, styrketreningsrommet og lysløypa.
• videreføre utdeling av borgerbrev.
• fortsette å legge til rette for næringsutvikling slik at vi kan fortsette å tilby attraktive tomter for etablerere.
• Båtsfjord Arbeiderparti vil ha løpende kommunikasjon med AUF, ungdomsrådet og elevrådene til forbedringer for barn og unge.

Godt valg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags