Gå til sidens hovedinnhold

Barnas beste – hvem har ansvaret?

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FO Finnmark er svært bekymret for situasjonen i barnevernet i Sør-Varanger. FO’s hovedtillitsvalgt har fulgt og bistått våre medlemmer over tid i denne saken. Vår bekymring retter seg både mot de ansatte i barneverntjenesten, og familiene og de mest sårbare barna som skal motta svært viktige tjenester.

Pr i dag er 8 av 10 sykemeldt i tjenesten, og 3 innleide konsulenter skal ivareta deres oppgaver.

Saksbehandlerne i barneverntjenesten har en av de viktigste jobbene i samfunnet, men opplever dessverre ofte å stå alene når tjenesten blir utsatt for kritikk. I stedet for at politikere og ledere tar ansvar for den kritiske situasjonen barnevernet er i, ser vi at ansvaret ofte flyttes nedover til den enkelte ansatte.

FO’s barnevernundersøkelse fra 2015 viser at ca 80 % av ansatte i kommunalt barnevern opplever at for stor arbeidsmengde hindrer dem i å gjøre en god nok jobb. FO jobber derfor for en veiledende bemanningsnorm, som gir den ansatte nok tid til å jobbe kvalitativt godt og faglig forsvarlig. De ansatte bør ikke ha ansvar for mer enn 9-15 barn hver.

Helse og omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å tilrettelegge tjenestene slik at pasientene gis et verdig tjenestetilbud. Loven pålegger kommunen å sikre at ansatte blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter, og å sikre tilstrekkelig kompetanse i tjenesten. Tiden er overmoden for å få en tilsvarende bestemmelse i barnevernsloven, noe vi i FO jobber for.

Barneverntjenesten i Sør-Varanger har varslet at de ikke klarer å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte. Dette er fagpersoner som daglig tar svært vanskelige og krevende avgjørelser, som jobber under høyt press. De jobber i situasjoner som kan være vanskelig å forestille seg.  Dette er ansatte som møter barn som lever under svært alvorlige forhold, det være seg omsorgssvikt som vold, overgrep, rus, og andre skadelige forhold. Hverdagen er å ta de viktige og riktige avgjørelsene for å kunne hjelpe disse barn og familier. Et arbeid som også kan gi søvnløse netter.

De barnevernsansatte er de som vet best hvor skoen trykker. De har den faglige kompetansen til å vite hvordan kommunen på en best mulig måte kan levere forsvarlige tjenester på området. De har også et særlig behov for trygge arbeidsforhold, støtte og forståelse fra både administrativ og politisk ledelse.

FO Finnmark mener at det må tas snarlige kloke grep, og at ansvaret må plasseres riktig.  Er det kanskje kommunens administrative og politiske ledelse som burde sove dårlig om natten?  Det er nettopp de som har ansvaret for rammene og ressursene som de ansatte i barnevernet jobber under.

 

Kommentarer til denne saken