Barnehuset i Finnmark bør være tilknyttet barneavdelingen i Hammerfest

Hammerfest sykehus. Arkivfoto: Allan Klo

Hammerfest sykehus. Arkivfoto: Allan Klo Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Vi ønsker Barnehus i Finnmark velkommen. Barnehuset i Tromsø samarbeider med medisinsk personell med kompetanse på barn. Slik bør det være i Finnmark også.

DEL

MeningerTil NRK 19. januar sier justisminister Per-Willy Amundsen at det er vedtatt at det skal opprettes et eget barnehus i Finnmark, men at plasseringen ikke er bestemt. Vi mener det vil være klokt å plassere Barnehuset i Hammerfest, da de er avhengige av et nært samarbeid med medisinsk personell som har kompetanse på barn.

Statens barnehus er et tverrfaglig tilbud for barn og unge opp til 18 år, og voksne med utviklingshemming, som utsettes for eller er vitne til vold og/eller seksuelle overgrep. Barnehusene legger til rette for dommeravhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser, har spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner.

Barneavdelingen ved UNN forestår de medisinske undersøkelsene i Tromsø. Erfarne barneleger og sykepleiere utfører undersøkelsene. Legen som gjør undersøkelsen er knyttet til UNN, og er spesialist i barnesykdommer/rettsmedisinske undersøkelser av barn.

Barnehuset, avdeling Finnmark bør ligge i Hammerfest da Klinikk Hammerfest allerede har en etablert barneavdeling.  Barneavdelingen er foretaksovergripende og er akuttmottak for hele barnebefolkningen i Finnmark.

Avdelingen tar imot barn i alderen 0-18 år innenfor fagområdene barnesykdommer, generell kirurgi, ortopedi og nyfødtmedisin.

Vi har barnekyndig personale på vakt 24/7, både i form av barnesykepleiere og pediatere. Personalet har lang erfaring og kompetanse i arbeid med barn og unge. Barna blir tatt hånd om i et miljø som er tilpasset barnas behov (jfr.: «Forskrifter om barn på sykehus»). Avdelingen har barnepoliklinikk og 8 sengeplasser for inneliggende pasienter, hvor minst en forelder/pårørende innlegges sammen med barnet.

Barneavdelingen har erfaring med, og jobber med å bygge opp kompetansen for å avdekke og håndtere mistanke om seksuelle overgrep og mishandling av barn.

Laboratoriet og røntgen er tilgjengelig i klinikken og nødvendige prøver og undersøkelser kan utføres uavhengig av eksterne samarbeidspartnere.

Det finnes etablerte rutiner for kontakt og samarbeid både mot kommunehelsetjenesten, BUP, Barneavdelingen på UNN og Barnehuset.

Ovegrepsmottaket ble overtatt av Finnmarkssykehuset i 2016, og etablert i Kvinne-og barneavdelingen. Lokalisasjonen er i nær tilknytning til barneavdelingen. Overgrepsmottaket er etablert med pool av både sykepleiere og leger. Ved å benytte deres faglige kompetanse, kan man også bidra til en god ivaretagelse av barnepasientene.

Barnehabiliteringen, en enhet i Kvinne- og Barneavdelingen, følger Helse Nords retningslinjer for utredning, diagnostisering og behandling av barn og unge med autismespekterforstyrrelser. De har kompetanse på alternativ og supplerende kommunikasjon, spesielt i forhold til barn og unge med psykisk utviklingshemming. Barne og voksenhabiliteringen i Finnmarkssykehuset har i samarbeid med fylkesmannen i Finnmark utarbeidet «Håndbok om utviklingshemming og seksualitet, hvordan forebygge og håndtere overgrep».

Vi håper Barnehus i Finnmark kommer raskt på plass og at det blir plassert i Hammerfest for et best mulig samarbeid med vårt medisinske personell på barneavdelingen.

Vi mener det vil være klokt å plassere Barnehuset i Hammerfest, da de er avhengige av et nært samarbeid med medisinsk personell som har kompetanse på barn.

Solveig Svendsen og Pal Ivan
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags