Likestilling til barnas beste

Oslo  20160415.
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne legger frem regjeringens familiemelding fredag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Oslo 20160415. Barne- og likestillingsminister Solveig Horne legger frem regjeringens familiemelding fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerBegge foreldrene er viktige omsorgspersoner i barns liv. Mor og far er i dag likeverdige omsorgspersoner i samlivet. Vi ønsker at skal være slik også etter samlivsbrudd. Det er det enkelte barn og hva som er best for barnet som er det aller viktigste. Derfor foreslår vi endringer i barneloven som vil bidra til å styrke barns samvær og kontakt med begge foreldrene.

23.september fremmet regjeringen en egen lovproposisjon for Stortinget om mer likestilt foreldreskap: felles foreldreansvar også for dem som ikke bor sammen når barnet blir født, at delt bosted skal komme først i lovbestemmelsen, varslingsfristen før flytting utvides fra seks uker til tre måneder, og det innføres meklingsplikt dersom foreldrene ikke er enige om at barnet skal flytte. Det foreslås at reglene om tvangsbot ved samværshindring klargjøres og forenkles, og innkrevingen effektiviseres ved at ansvaret flyttes fra namsmannen til Statens Innkrevingssentral (SI).

Regjeringens familiepolitikk bygger på hensynene til valgfrihet og fleksibilitet, og at den enkelte familie selv er nærmest til å vurdere hvilke løsninger som passer best for dem. Barneloven skal ikke legge begrensninger på hvilke omsorgsløsninger foreldrene kan velge, eller favorisere en av foreldrene.

Vi bør ha kommet dit at vi kan anerkjenne at far er en like viktig person som mor i barnas liv. Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, kan det bidra til å senke konfliktnivået.

I dag har mor foreldreansvaret for barnet alene dersom foreldrene ikke bor sammen ved barnets fødsel. Regjeringen foreslår at lovens utgangspunkt skal være felles foreldreansvar for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født.

Forslaget vil bidra til likestilt foreldreskap og til at flere fedre får felles foreldreansvar for barna sine. Jeg mener felles foreldreansvar vil stimulere til mer kontakt mellom begge foreldrene og barna, og at foreldrene i større grad tar avgjørelser om viktige spørsmål som angår barna sammen.

Barneloven er i dag nøytral når det gjelder spørsmålet om valg av bostedsløsning for barnet der foreldrene ikke bor sammen. Dette videreføres, og regjeringen fremmer sitt foretrukne forslag fra høringsrunden om at delt bosted kommer først i lovteksten som eksempel på én av ordningene foreldrene kan avtale. Delt bosted trenger ikke å bety en uke hos hver av foreldrene. Familien kan selv lage en fleksibel ordning som passer for dem. Vi vil ikke lovregulere hvor barn skal bo.

Etter mange år med debatt om likestilt foreldreskap følger regjeringen opp vår politiske plattform.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags