Av hensyn til innbyggerne må Tana kommune ha et lovlig valgt kontrollutvalg

Fra Finnmarkens oppslag om saken

Fra Finnmarkens oppslag om saken Foto:

Av
DEL

LeserbrevTana står uten et lovlig kontrollutvalg nå. Det skjedde etter at flertallet i det nye kommunestyret ble villedet til å tro at kommunestyret verken kunne hindre eller rette opp en åpenbar feil.

Feilen oppsto da flertallet (Ap og Samelista) kom med forslag på sine medlemmer og varamedlemmer som var i strid med en mail fra avtroppende ordfører Frank Ingilæ (og lovbestemt møteleder av det konstituerende møte). Han hadde derfor ansvaret for å veilede om spillereglene slik at Tana kommunestyre ble lovlig konstituert.

I mailen som var sendt begge de to mulige ordførerkandidatene gikk det klart fram at den nye posisjonen (flertallet) hadde ansvar for å utpeke en av deres faste kommunestyremedlemmer som medlem av kontrollutvalget.

I Kommunelovens § 23.1 heter det bl.a.

«Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på deres vegne.
Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.»

Videre står det hvem som IKKE kan velges, bl.a.:

« b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg»

Likevel fører altså AP og Samelista SAMTLIGE av sine 10 representanter inn i formannskapet blant deres 4 faste og 6 varamedlemmer!

Fra opposisjonen fulgte vi veiledningen fra avtroppende ordfører og førte opp våre som de 3 faste medlemmer og 6 varamedlemmer i formannskapet.

På dette tidspunkt burde møteleder Ingilæ eller rådmannen grepet inn og sagt at forslagene ikke er i samsvar med kommuneloven.

Det var altså taushet om dette fra både gruppeleder Ulf Ballo og rådmannen under saken. Helt til bl.a. jeg tok til orde for at formannskapet kunne velges på nytt, og da med lister som tilfredsstilte kommuneloven.

På dette tidspunkt var Helga Pedersen valgt som ordfører. Hun fikk dessverre en ufortjent dårlig start, og ble feilinformert av rådmannen. Rådmann Aslaksen kunne nemlig fortelle at vi kunne ikke reparere feilen ved å velge formannskapet på nytt! Han viste til at loven sier at formannskapet velges for hele perioden.

Det er noe annet. Det sikrer at ingen kan kreve valg av formannskap etter ett eller to år.

Men det er første gang jeg har vært borti at et lovbestemt organ ikke kan rette opp feil i egen saksbehandling i samme møte. Og det kommer fra en rådmann som har vært ansatt i over 14 år og rådgitt politikerne. Hvilke andre råd har kommunestyret fulgt blindt? Det bør kanskje det nye – og lovlige – kontrollutvalget undersøke?

Det ble levert inn to forslag til medlemmer i kontrollutvalget, et fra posisjonen og et fra opposisjonen. Siden ingen av forslagene inneholdt navn på et fast medlem i kommunestyret, ville et valg her være i strid med kommunelovens § 23.1.

Gruppeleder Ulf Ballo presterte da å fortelle kommunestyret at å «bryte loven litt» måtte være greit!

Men som vanlig gikk det som det gjør når rådmannen har sagt sitt. Da følger Ap lojalt på. Stakkars Helga Pedersen som ble dummet ut slik i sitt aller første kommunestyremøte!

Opposisjonen måtte selvsagt markere alvoret ved å trekke vårt forslag til kompetente medlemmer (Alf Steinar Børresen, Elisabeth Erke og Hedvig Johnsen), og slik stemme mot en åpenbar ulovlig behandling.

Da presterte flertallets Hartvik Hansen å toppe komedien: Han la fram forslag på medlem og leder – på vegne av opposisjonen! Det har garantert ikke skjedd i noe norsk kommunestyre noen gang. Men i Tana måtte det altså skje.

Selv forslag fra opposisjonen om at kommunestyret måtte ta en pause for at rådmann, ordfører og gruppeleder fra opposisjonen kunne ringe juridisk kompetanse, ble nedstemt. Rådmann Aslaksen ville ikke drive saksbehandling i møtet – forståelig nok. Men han burde gjort leksa på forhånd, og i alle fall i en pause for å hindre kostnader ved nytt møte.

Ordfører Helga Pedersen ble presset av rådmannens innlegg til å ganske arrogant følge opp fra talerstolen: «Jeg vil helst ikke vil ringe en venn for å finne svar».

Iflg. Finnmarken 12. oktober begrunner Pedersen hvorfor hun mener valget ikke var ulovlig:

«Ordfører Helga Pedersen mener at de var i en håpløs situasjon der de nærmest var nødt til å bryte én av paragrafene i kommuneloven.
– Den sier nemlig at det skal være skriftlig godkjenning fra hver av representantene som velges. Og alle i vår gruppe nektet å sitte i kontrollutvalget. Men samtidig sier ikke kommuneloven klart at det må være et fast medlem i kommunestyret. Vi mener varamedlem må være godt nok, sier Pedersen.»

Her roter Pedersen det til. Det står i loven at minst et medlem skal hentes blant medlemmene i kommunestyret. De som sitter der, er de faste. Alle faste medlemmer i kommunestyret har gitt sitt samtykke. Det gjorde de da de stilte seg på kommunevalglista! Alle er blitt tilskrevet av valgstyret i vår og frasa seg ikke muligheten innen fristen. Da har de samtidig påtatt seg alt ansvar og plikter som en kommunestyrerepresentant har, inkludert å sitte i kontrollutvalget.

Fylkesmannen kan ikke godkjenne denne konstitueringen – dersom man skal følge både kommuneloven, rundskrivet fra departementet og kommunens egen saksutredning. Om denne feilen må føre til at kommunestyret må konstitueres helt på nytt, vet jeg ikke. Det synes opplagt at formannskapet må endres slik en av de faste eller varamedlemmene der kan frigjøres til kontrollutvalget.

Pedersen sa til Finnmarken at de innvalgte måtte få utføre vervet som folkevalgt og ikke tvinges til annet:
«– Hvis vi hadde brukt tvang, noe vi vanskelig kunne, måtte vi nektet for eksempel fisker Einar Johansen eller bonde Ulf T. Ballo å drive vanlig politisk virksomhet som de er innvalgt for å gjøre.»

Det overrasker meg stort at en tidligere stortingsrepresentant, fylkesordfører og statsråd med sin erfaring kan hevde slikt når hun for første gang er valgt inn i et kommunestyre. Eller hun blitt ført bak lyset av avtroppende ordfører og rådmann?

For det første kan også disse to hun nevnte drive så mye politikk de vil i kommunestyret – som vi øvrige!

I tillegg kan de gjennom kontrollutvalget faktisk foreta kontroll med at innbyggerne får de tjenester de har krav på, at pengene brukes både lovlig og klokt og at ingen utnytter kommunekassa og posisjoner til egen vinning.

Kontrollfunksjonen i vårt liberale demokrati er grunnleggende viktig. Derfor har loven pålagt å velge en leder som ikke tilhører ordførerens parti eller gruppering (posisjonen ved konstituering). Av samme grunn har opposisjonen som sedvanlig flertallet i utvalget. Men uansett hva fylkesmannen eller departementet i siste instans kommer til om dette ulovlige valgte Kontrollutvalget, så er kommunestyret likevel suveren til å gjøre sine egne konklusjoner i saker fra kontrollutvalget.

Tana kommune kommer etter hvert til å få et lovlig kontrollutvalg, og som består av meget kompetente medlemmer.
Det er til innbyggernes beste. De fortjener det beste.

Og starten på denne perioden kan gi en pekepinn om at de kan få nok å gjøre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags