Er det ikke litt underlig at det er mer uverdig å få en saklig begrunnelse om oppsigelse når man er 72 år enn når man er 42? Og at en saklig begrunnelse for oppsigelse er mer uverdig enn å få en ubegrunnet oppsigelse på grunn av alder?

Jeg har selv både blitt nedbemannet og permittert, og vet at ingen av delene er spesielt hyggelig, verken for den som sitter i mottakerenden eller som avsender. Det føltes mer vanskelig enn verdig eller uverdig. Derfor blir jeg litt undrende når Finnmarken på lederplass mener det er mer uverdig at også eldre arbeidstakere som ønsker å jobbe får en begrunnelse dersom de blir sagt opp enn bare å sparke dem på grunn av alder. I tillegg blir undertegnede kalt «frekk» av redaksjonen, fordi jeg faktisk kan forstå at mange arbeidsgivere synes det er krevende å ta den vanskelige samtalen. Men har du en lederstilling og blir betalt for det, så forventer jeg faktisk ledelse. En leder som sitter og ser på en eldre arbeidstaker som ikke lenger fungerer i arbeidsmiljøet, men bare venter ut til den ansatte fyller 72 for å sparke vedkommende, gjør verken arbeidsmiljøet eller den ansatte en tjeneste. Det blir lagt merke til av andre om en kollega ikke fungerer eller er kapabel til å gjøre jobben sin, og øker også belastningen på andre som må fylle inn. Da er det en leders oppgave å ta tak i dette, og enten sørge for at ansatte får kompetansepåfyll om mulig, eller gå til oppsigelse, dersom det er beste løsning.

De aller fleste vil velge å gå av tidligere, og det er faktisk også der problemet ligger. Skal vi ha samme nivå på velferden i fremtiden som i dag, må flere stå lenger i arbeid. Den største utfordringen er å sørge for at femtiåringer fortsatt er attraktive i arbeidsmarkedet og ikke minst få de som er i begynnelsen av 60-årene til å stå ett eller to år lenger i arbeid. Men vi kan både løfte i den ene enden, og utvide i den andre. Det er underlig at Høyre står så alene om å sikre eldre arbeidstakeres rettigheter, men vi mener at det verken er frekt eller uverdig, snarere tvert imot.