Gå til sidens hovedinnhold

Kjære politikere: Sikre tjenestepensjonen

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Pensjon er, enten vi liker det eller ikke, noe som angår oss alle. Etter pensjonsforliket har dette blitt mer klart enn noen gang, og vi er alle med på et stort spleiselag som skal bidra til å sikre en bærekraftig pensjonsordning også i framtida. Pensjonsforliket sier at kostnadene til pensjoner må ned, rett og slett fordi en økende andel av befolkninga i framtida er pensjonister. Dette kan gjøres bl.a. ved at flere står lenger i arbeid.

Det som også blir gjort, er at alle pensjoner omregnes i forhold til forventa levealder, og pensjonene justeres med en lavere sats enn lønns- og kostnadsutviklinga. Dette er to grep som gjøres for alle pensjoner, og det fører til at alle får en relativt lavere pensjon enn tidligere. Gjennom dette når man målsettingene i pensjonsforliket om å redusere utgiftene til pensjoner i åra som kommer.

Pensjon er en form for utsatt lønn, som både arbeidsgivere og arbeidstakere er med på å finansiere gjennom avgiftsinnbetaling. I offentlig sektor har pensjonen fram til i dag vært ansett som en del av den totale lønnsbetingelsen. Bl.a. ut fra dette har man kunnet akseptere et lavere lønnsnivå i offentlig sektor enn i yrker med tilsvarende utdanningsnivå i på det private området. Dersom lønnsnivået i offentlig sektor ikke lenger skal kunne forsvares på samme måte, er vi redd for hvordan dette vil påvirke rekrutteringa til helt sentrale yrker i Velferds-Norge.

Dagens pensjonsordning bidrar både til å sikre rekruttering til velferdsyrkene i offentlig sektor og til en sikring av levestandarden for pensjonistene.

Utdanningsforbundet Finnmark utfordrer derfor listetoppene fra de ulike partiene i fylket vårt til å svare på om de vil arbeide for å beholde en offentlig bruttopensjonsordning sammen med ei tidligpensjonsordning som i dag. Vår utfordring er:

  • Vil du som stortingsrepresentant fra Finnmark arbeide for å sikre offentlig tjenestepensjon på et nivå tilsvarende dagens pensjonsordninger?

 

Kommentarer til denne saken