Hvorfor skal en gruppe mennesker ved en spesialavtale tildeles eksklusive rettigheter og bli prioritet i kommunen framfor andre

«EKSKLUSIV AVTALE»: Per Tore Bech Nygård tar til motmæle mot forskjellsbehandling.

«EKSKLUSIV AVTALE»: Per Tore Bech Nygård tar til motmæle mot forskjellsbehandling. Foto:

Av

Det er noen i altasamfunnet som argumenter med at vi skal være spesielt stolte av det samiske i Alta.

DEL

LeserbrevDet er noen i Altasamfunnet som argumenter med at vi skal være spesielt stolte av det samiske i Alta. Derfor må kommunen ha en spesiell avtale med Sametinget – antakelig for på den måten å gi samene i kommunen en påskjønnelse og prioritet i det politiske og administrative arbeidet i kommunen. Det reiser seg naturlig noen spørsmål når man hører eller leser slike utsagn.

• Bør vi ikke være stolte av ALLE i denne kommunen som sørger for å holde hjulene i gang – i arbeidslivet, i frivillig arbeid, i organisasjonslivet og i familiene?

• Hvorfor skal en gruppe mennesker som har dobbel stemmerett – ved vanlige valg og ved sametingsvalget – og dermed har langt mer innflytelse enn andre mennesker; hvorfor skal de ved en spesialavtale tildeles eksklusive rettigheter og bli prioritet i kommunen framfor andre?

• Burde ikke alle innbyggerne i kommunen være likeverdige, ha de samme rettighetene og gis muligheter? Hvorfor skal en gruppe mennesker som påberoper seg en bestemt avstamning eller slektstavle ivaretas med en egen avtale?

Det dreier seg altså at de menneskene som har bekjentgjort at de tilhører en egen etnisk gruppe, på ulike områder skal ha forrang i kommunen. De menneskene som gjennom deres eget etnokrati (Sametinget) fra før av har sterkt innflytelse og makt over kommunen, skal altså belønnes ytterligere med en eksklusiv avtale hvor de på ulike vis skal prioriteres.

• Hvorfor stoler ikke flertallet i kommunestyret på at demokratiet i kommunen kan ivareta alle grupper og enkeltmennesker som bor her? Alle har jo sine ulike behov som folkevalgte plikter å ivareta på en best mulig måte.

• Er ikke inngåelse av en eksklusiv avtale med Sametinget en fallitterklæring over det arbeid og avveininger som kommunens folkevalgte ved valg er pålagt å gjøre? Flertallet i kommunestyret viser altså manglende respekt for det ansvar de selv har som folkevalgte. Sånn sett har de ingenting å være stolte av.

Per Tore Bech Nygård

Kommunestyrerepresentant

Alta

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags