Vi vil starte med å si at torsdag 8. desember var en trist dag for innbyggerne i Alta og omegn, fordi Stortinget stemte ned forslaget om en uavhengig utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Vi vil takke partiene Venstre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som holdt hva de lovte i valgkampen. Vi vil også takke postkortaksjonen for deres store engasjement i denne saken, og for jobben de har gjort.

Det har vært lagt ned enormt med arbeid fra lokalpolitikere og ikke minst tydelighet fra enkelte. Vi kan trekke frem Trine Noodt, Jan-Martin Rishaug og Bengt Rune Strifeldt fra de partiene som stemte ja på Stortinget. I tillegg vil vi trekke frem Alta SV, selv om partiet deres nasjonalt stemte mot utredning. Denne saken var så viktig for Alta SV at de ikke kunne delta i valgkampen sammen med Finnmark SV med det standpunktet fylkeslaget hadde tatt. Det står det respekt av.

I de siste ukene har Alta Ap med ordfører i spissen stått i media og stilt krav til FrP for å få tvunget gjennom en utredning. De må ha hatt enorme forventninger til at dette måtte vi løse. Etter at Ap på Stortinget sikret flertall for å stemme mot utredning, ja da kommer ordfører i media på nytt og er forferdelig skuffet over FrP. 

Hvor i all verden er selvinnsikten og ydmykheten til Alta Ap og ordfører? Her burde ordfører i stedet beklaget til innbyggerne fordi deres eget parti ikke ønsker å finne ut hva som gir best mulig og tryggest mulig helsetilbud ovenfor innbyggerne i kommunen vår. Angrep er tydeligvis det beste forsvar, men ikke alltid det smarteste.

Alta Ap og ordfører forventet at FrP skulle stille ultimatum i saken. Med andre ord felle regjeringen, eller gå ut av den om vi ikke får gjennomslag. Det er jo totalt naivt å tro at FrP vil sette seg i opposisjon på denne saken, og gi regjeringsmakten til Arbeiderpartiet.  Vi har fått partiet nasjonalt med oss, og stemt for det vi lovte i valgkampen. Ap i regjering vil være det endelige dødsstøtet for en utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark.

Det er forståelig at Alta Ap er skuffet over eget moderparti, over eget fylkesparti og ja, over enkelte av sine egne lokalpolitikere. I fjor høst foreslo gruppeleder i Alta Ap at Alta og Hammerfest skulle inngå en avtale: Hammerfest fikk beholde sykehuset, hvis Alta fikk beholde flyplassen! Og Finnmark Aps Alta-alibi på Stortingslista gikk i vår ut med følgende melding: glem dokument 8 forslaget til Venstre!  Og så lurer man på hvorfor Arbeiderpartiet i Alta tapte valget.

Hvis sykehussaken var viktig for Alta Ap burde de først og fremst jobbet opp mot sine egne.  Enten har de ikke gjort det, eller så har de ikke nådd frem. De partier som har jobbet helhjertet for saken fikk gjennomslag hos sine partier på landsplan. De fortjener takk! 

Vil avrunde med å si at hadde Alta Ap og ordfører stilt samme krav og forventninger til seg selv, som de stiller til andre, ja da hadde vi kanskje lyktes den 8. desember.