Sats på nærskolen – oppskriften som vi har erfart virker

Av
DEL

MeningerBudsjettforslaget til rådmannen i Alta kommune har skapt sterk uro i nærområde og distrikt. Hovedgrepet det legges opp til er en sentralisering vi ikke har sett maken til siden slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Ifølge forslaget angripes nærskoleprinsippet, og ungdomsskoletrinnene ved de tre desentraliserte skolene i Talvik, Rafsbotn og Tverrelvdalen foreslås lagt ned. De skal sentraliseres til sentrumsskolene, Alta Ungdomsskole og Sandfallet Ungdomsskole.

Sentraliseringen forsterkes ved at rådmannen overfor formannskapet argumenterer mot å bruke penger på å tilrettelegge for boligbygging i nærområdene, og i stedet argumenterer for at framtidig boligbygging må skje i sentral-Alta der det det kan bygges opp effektiv kapasitet på skole, barnehage og annen infrastruktur. På lang sikt vil en slik fremtidsstrategi være døden for nærskolene i Rafsbotn, Talvik og Tverrelvdalen. I stedet for å satse på et stabilt folketall og fulle klasser, er dette en politikk for nedbygging av aktiviteten i distriktene, lave klassetall og deretter en nedlegging av nærskolene som en konsekvens.

Foreldre, og ei samlet bygd i Tverrelvdalen, ei bygd på størrelse med en liten finnmarkskommune i folketall, advarer nå politikerne å følge oppskriften til rådmannen. I første omgang står slaget om å sikre de desentraliserte ungdomstrinnene i tre velfungerende nærområder hvor interessen for å bo og leve er svært stor. Det viser kampen om de få boligtomtene som har vært tilgjengelig de senere år. En av de viktigste motivene for mange å søke til disse bygdene er svært velfungerende og gode barnehager og skoler. Nå råder kommunens administrative ledelsen å organisere barnehagene i et eksperiment som vi mener vil gi dårligere kvalitet, og kanskje også på sikt lavere kapasitet. Endringene som foreslås brukes som argument for å desentralisere ungdomsskoletrinnene for at det skal være fysisk plass til barnehagene ved skolene i en organisering som oppvekstsenter.

Både sammen og som enkeltstående forslag er denne organiseringen, angivelig for å gi bedre pedagogiske tilbud, men som i budsjettforslaget avsløres som kun en økonomisk innsparing, en styrt sentralisering. Vi er sterkt skeptisk til regnestykket om at dette skal gi en innsparing på seks millioner kroner (tre millioner for Dalen), noe vi kommer tilbake til på et senere tidspunkt. Når det også hevdes at dette er pedagogisk motivert, er det så virkelighetsfjern påstand at det skaper en mistillit mellom skoleadministrasjonen og oss som foreldre og bygd.

Alle de tre skolene med desentraliserte ungdomstrinn har vært faglig i front i Alta målt etter grunnskolepoeng, den nærmest eneste målemetoden som gir en samlet og sikker indikasjon på kvalitet. Både politikere og administrasjon bør være klar over at disse resultatene er enda sterkere enn de ser ut på papiret. Hvorfor det? Jo, fordi alle de tre skolene, og ikke minst skolen i Dalen har de sist tiårene jevnlig blitt tilført elever som har hatt lavt skoleoppmøte og ikke fungert i de to store sentrumsskolene. Da har de desentraliserte skolene blitt en sikkerhetsventil, hvor disse elevene har fått tilbud. I stor grad har elevene som har blitt flyttet over fått en ny start på sin skolehverdag, og har fått full uttelling av den kompetansen på slike elever som er bygd opp hos lærere og ordinær elevmasse ved skolene i Talvik, Tverrelvdalen og Rafsbotn. Vi ber derfor administrasjonen informere politikerne bredt om dette, blant annet med en oversikt over hvor mange elever som har blitt overført til nærmiljøskolene de siste ti år, og hvordan sikkerhetsventilen har virket. Kanskje kan også administrasjonen legge ved et regnestykke hva en slik «reddet elev» betyr i sparte penger og livskvalitet for den enkelte og familie.

I vår dialog med sentrale politikere i kommunen hevdes det som argument at små skoler ved innføringen av ny lærerutdanning, masterutdanning, vil være sjanseløs i å skaffe rekruttering og kompetanse. Årsaken er at overgangen til faglærere vil kreve større fagmiljø. Stemmer dette? For det første er eksempelvis Tverrelvdalen skole ikke noen liten skole i finnmarksmålestokk. Den er en middels stor skole. Samtidig viser oppnådde elevresultater (grunnskolepoeng) at de tre aktuelle nedleggingsbare skolene nødvendigvis må ha rekruttert svært gode fagmiljø. Vi tror at en av de viktigste argument for å ta jobb ved skolen i Talvik, Tverrelvdalen og Rafsbotn er at dette er skoler hvor det er mulig å se hver enkelt elev, og på den måten gjøre en forskjell både for de velfungerende og de som har behov for mer hjelp.

For Tverrelvdalen skole er det sånn at den er lokalisert slik at de fleste elevene har kort skolevei, eller i alle fall en skolevei som gjør det fullt mulig å droppe bussen for å gå eller sykle til skolen. Det gjenstår litt på at alle har trygg skolevei, men utbyggingen av gang- og sykkelbane de senere år gjør at vi nærmer oss. Nå mener administrasjonen at vi skal passivisere de eldste elevene, gjøre de mindre fysisk aktive og øke skolehverdagen med en tim på grunn av bussing.

Administrasjonen er frikoblet av politiske løfter. Det er ikke politikerne. Dette er advarsel, spesielt til de som gikk ut i siste valgkamp med kampen om nærskolen som sin hovedsak. Det er valg høsten 2019, og vi kan love at det ikke blir mange stemmer i vår del av kommunen til de som bryter valgløftet eller ikke klart sier et rungende nei til nedlegging av de desentraliserte ungdomsskolene. Slik vi i Tverrelvdalen ser det er kampen for skolen også en kamp for å få realisert boligområdene Kvitberget og Svenbakken i utvidede versjoner. Det med tomtepriser som er et alternativ for byens unge befolkning. Da vil vi også i framtiden ha et stabilt høyt elevtall og store klasser som gir god driftsøkonomi.

I løpet av en ettermiddag sist uke samlet vi inn over 700 underskrifter (alle over 18 år) som krever at politikerne nå klart og tydelig, og i god tid før budsjettet skal vedtas, går ut og garanterer for at ungdomsskoletrinnet i Tverrelvdalen skal opprettholdes på kort og lang sikt. Dette er også en støtte til Talvik og Rafsbotn. Vi oppfordrer alle parti i Alta til snarest å gå ut offentlig å gjøre det klart om dere støtter oss i kampen. Fra vår side må vi uttrykke bekymring for at parti som hadde nærskolen som hovedsak i valgkampen ikke har gått ut og stanset uroen som brer seg i Alta, noe som kunne vært gjort ved slå fast at man står fast på valgløftet om nærskole, og at prinsippet skal gjelde hele kommunen.

Nei til sentralisering – Ja til gode desentraliserte bygdesamfunn og oppvekstmiljø.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags