Det sås løgner om sykehus og behov i Finnmark. Som danner tvil. Og nå er alle i opprør.

Det sås tvil om både lojalitet og kompetanse om helsepersonell i Hammerfest.

Det såes tvil om de prehospitale tjenestene.

Det er opprør om ambulanseberedskapen.

Det såes tvil om sykehusets vilje og evne til å redde pasienter.

Det foregår mistenkeliggjøring av helsepersonell, selv de som jobber i Alta.

Det spres løgner om hvorfor enkelte kvinner ikke får føde i Alta.

Det er opprør om CT og MR avdelingen i Alta, en avdeling som faktisk blir overdimensjonert for fylket.

Og nå frir Alta til Tromsø, at nærsykehuset skal ligge under UNN, ikke under Hammerfest.

Med usannheter og løgn spres altså uro og frykt i egen befolkning i Alta. Og løgnen sår tvil i nabokommunene deres. Nå er urfolkskortet kommet på bordet, og det spekuleres i om staten Norge egentlig ønsker at innlandssamer skal ha sykehus. At det er en bevisst samefiendtlig handling. Elendighetens argumenter har havnet på et lavmål.

– Fryktbudskapet har mange former.

Alta-politikere og ledere av Foreningen Folkeakskon for Akuttsykehus til Alta har i flere år spredt fryktbudskap. Om hvor utsatt de er i Alta. Det har fått grobunn og er blitt en etablert lokal sannhet der borte. Til sammenligning er terrorismens funksjon å oppnå en ønsket effekt gjennom å spre frykt. Altså det er den underliggende frykten for at noe farlig skal komme til å skje som er et vesentlig psykologisk element i terrorismen. Trusselbildet som skapes påvirker de daglige holdninger og handlinger til en befolkning.

Altas befolkning blir presentert en usann propaganda om at det er livsfarlig å bo i egen kommune uten et akuttsykehus. Virkemidlene er blant annet hvordan tjenestetilbudet i Hammerfest sykehus blir latterliggjort, fremmedgjort og anklaget som kompetanseløs og viljeløs. Denne propagandaen spres så av enkeltpersoner og politikere i møtelokaler, i lokalavisene (e) og i flere store Facebook-grupper. 

Utfallet over disse årene er en overbevisning at en dødsrisiko henger over innbyggere. Gjerne poengtert med enkeltsaker som ingen kan gi motsvar på grunnet personvern. Men ingen har til nå omkommet i ambulansen fra Alta til Hammerfest de siste 10 årene, ifølge Helse Finnmark. Resultatet av løgn og tvil vises i opprøret vi ser i fakkeltoget med 4500 mennesker og nå en folkedemonstrasjon foran Stortinget 21. oktober i høst (planlagt som en demonstrasjon med rundt 10–20 demonstranter.)

– Fryktelig koselig eller koselig frykt.

Poenget her er at befolkningen i Alta læres opp tidlig å kose med frykten. Gravide blir advart hvor farlig det er å være med barn i Alta. Man vet aldri hva som kan skje på vei til sykehuset og du er slett ikke trygg når du endelig er kommet fram for å føde. Kan man virkelig stole på at jordmødre fra Hammerfest ønsker å ta vare på nyfødte og fødekvinner fra andre kommuner?

– For på sykehuset i Hammerfest er det livsfarlig

«Sykehus til Alta» har to Facebook-grupper med henholdsvis 6 og 7 tusen medlemmer i hver. Der spres ukentlig frykthistorier, propaganda og en dystopisk beskrivelse av helsetilbud, kompetanse og ledelse. Det later til å være en smittsom diagnose å lese kommentarfeltene.

Ifølge deres lokalmedier er eneste utveien av helse-helvetet å få et sykehus til «Mirakelbyen Alta.» Da vil nok alle bli friskmeldt! Ikke bare pasienter, men også helsepersonellet og selv ledelsen. De samme folkene som i dag blir idiotforklart eller mistenkeliggjort, blir mirakuløst kurert eller indoktrinert. -Ja, hvis bare Alta får sykehus vil det ikke engang gjøre vondt å føde barn.

Vi fra andre kommuner må vel bare anerkjenne denne sannheten forklart oss av kjøttvekta der folk flest bor. Politikerne deres burde egentlig utgjort hele Stortinget. For de vet nemlig best. De har fasiten til alle kjente problemer i samfunnet: At alt må til Alta.

– Sannheten skal sette oss fri, sies det.

Sannheten er at Altas politikere har malt seg inn i et hjørne. Der ingen kan si sannheten om at det ikke er en akuttmedisinsk behovsdebatt, men ren lokaliseringsdebatt av arbeidsplasser med sykehusinnhold. Ingen vil si sannheten om at Alta har kanskje det beste akuttmedisinske tilbudet av alle byer i Norge som ikke har et eget sykehus. At Altas innbyggere er best oppdekket av prehospitale tjenester i Finnmark. Eller at Alta vil bli årsaken til at Vest-Finnmark i framtiden sitter igjen uten akuttsykehus. Men slikt kan ingen av de si uten at det begås politisk selvmord.

Det kan se ut til at den grunnløse frykten er blitt så god å kose på, fordi den samler et ellers så splittet Alta. 

– Hva med resten(e) i andre kommuner?

Det man ikke tenker på er at dersom Alta skal ha flere spesialisthelsetjenester, burde også Honningsvåg ha det. Porsanger fortjener også kortere vei til CT og MR slik at de slipper så mye reising. Havøysund burde i hvert fall hatt et eget ambulansefly og flyplass. Det fødes barn i Karasjok som fortjener sin egen samiske fødeavdeling.

Men andre kommuner er det ikke så nøye med. Og alle vet jo at det er lenger fra Alta til Hammerfest, enn omvendt. Trusselbildet om Sennaland glemmes fort, dersom pasienter skal fraktes den andre veien i stedet ...

Det er ikke mulig å bygge sykehus og fulldekkende akuttjenester i alle kommuner i Finnmark. Alta er best oppdekket blant kommunene i dag med flest akuttmedisinske tjenester, prehospitale tjenester og ambulanseberedskap. Det er med andre ord helt trygt å bo i Alta uten at sykehusinnholdet i Hammerfest og Kirkenes må raseres. Man må huske på at det følger ikke med mer penger til oppbyggingen av Altas nye spesialisthelsetjenester. Det må tas fra en plass. 

– Løgnen, diagnosen og kuren.

Det er løgn at Alta trenger et komplett akuttsykehustilbud for at deres grunnløse frykt skal forsvinne. Den selvpåførte lidelsen har bare en kur. Og det er ingen vei tilbake for Altapolitikere: Den meningsløse og kostbare kampen om sykehusinnhold må alltid være på sakslista, så lenge ingen tør eller vil snakke sant om de trygge rammene innbyggerne deres faktisk lever i. 

(Kommentar: Hvorfor skriver jeg så dette?
Fordi jeg mener Finnmarkinger fortjener to fullverdige sykehus med faglig bredt innhold, i Kirkenes og Hammerfest. Trusselen mot sykehusenes innhold og økonomi er skapt av Alta-miljøet med skremselspropaganda som jeg oppfatter er på grunn av mangelfull kunnskap om prehospitale tjenester, nasjonalt lovverk og sykehusøkonomi. Enten bevisst eller ubevisst. Jeg skriver for å belyse problemstillinger med informasjon hentet fra ulike masteroppgaver om helsetjenester i Finnmark, fra tidligere kronikker i media av Helse Finnmark og andre kilder fra helsevesenet. Jeg har ikke noe imot Altaværinger. Jeg er en forkjemper for sykehustilbudet i Hammerfest og Kirkenes som jeg mener også i fremtiden skal hjelpe pasienter og fødekvinner fra hele Finnmark. Fordi det er ikke økonomi til at alle kommuner skal ha hvert sitt sykehus må innholdet i de to vi har styrkes og bygges opp, ikke raseres.)