Bra at vi ses i kortene

Skoleeier er fortrolig med at det gjennomføres tilsyn i videregående opplæring. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Skoleeier er fortrolig med at det gjennomføres tilsyn i videregående opplæring. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto:

Av
DEL

MeningerFylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomført tilsyn ved Alta videregående skole i mars og har levert en foreløpig tilsynsrapport. Skolen og skoleeier har blitt vurdert i forhold til arbeid med elevenes skolemiljø på systemnivå.

Tema har vært skolens plikt til å arbeide forebyggende og informere elever og foreldre samt skolens aktivitetsplikt for å sikre at eleven har et trygt og godt skolemiljø. Tilsynet skjer ved at skoleeier, rektor, assisterende rektor, avdelingsledere, lærere og et representativt antall utvalg voksne som er i kontakt med elevene, intervjues og svarer i forhold til tema. Dokumenter som har blitt levert er for eksempel skolens planer og rutiner og skoleeiers forsvarlige system knyttet til elevenes skolemiljø. Dette danner innhold i den endelige rapporten.

Finnmark fylkeskommune ved skoleeier og skolen har frist til 21.06.2019 til å uttale seg om innholdet i rapporten til Fylkesmannen. Etter fristen vil Fylkesmannen utarbeide en endelig tilsynsrapport, og vil utfra dette vedta eventuelle pålegg om retting.

Skoleeier er fortrolig med at det gjennomføres tilsyn i videregående opplæring, og vil gjøre endringer på systemnivå i forhold til funn i tilsynet. Skoleeier synes det er bra at Fylkesmannen ser oss i kortene.

Endelig tilsynsrapport vil bli ytterligere kommentert av skole og skoleeier.

Varsel om nytt tilsyn

Finnmark fylkeskommune har bedt om en rettslig avklaring på om opplæringstilbudet i LOSA er innenfor gjeldende regelverk. Fylkesmannen vil gjennom tilsynet undersøke og ta stilling til om opplæringstilbudet i LOSA studiespesialisering er i samsvar med gjeldende regelverk. Det som undersøkes i tilsynet er hvordan elevenes rettigheter etter opplæringsloven sikres i opplæringstilbudet LOSA, blant annet rett til tilpasset opplæring, rett til spesialundervisning, arbeid med elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø og individuell vurdering.

Tilsynet gjennomføres ved at Finnmark fylkeskommune sender dokumentasjon, dokumentasjonen kontrolleres av Fylkesmannen i Finnmark og det vurderes samtidig om det er behov for ytterligere dokumentasjon fra fylkeskommunen, skolens praksis vurderes opp mot regelverket, Fylkesmannen utarbeider en rapport der vurderinger og konklusjoner kommer fram. Hvis brudd på regelverket finnes, skrives en foreløpig rapport der fylkeskommunen kan uttale seg før endelig rapport gjøres ferdig.

Frist for skolen og skoleeier til å sende inn dokumentasjon er 31. august 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags