Gakori barnehage er en nyoppusset barnehage som ligger tett på attraktive naturområder og skole i et område med stor andel barnefamilier. Det er tid for å sette et kritisk søkelys på kommunens mangel på helhetlig barnehagepolitikk. Tirsdag 31.oktober møtes hovedutvalget for oppvekst og kultur for å ta stilling til en eventuell barnehagenedleggelse, noe som deretter skal avgjøres i kommunestyret. Etter sigende står hele Gakori barnehage for tur, etter at en avdeling her ble midlertidig (?) lagt ned for to år siden. Vi appellerer med mange gode argumenter; ikke legg ned barnehagen vår!

Vi kan nemlig ikke bare sitte og se på at det skjer. Her har vi nettopp brukt over ett år på å glede oss til og over en sårt tiltrengt oppussing og utvidelse av barnehagen (så man faktisk kan snu seg når man kler av/på i gangen), noe kommunen har investert nærmere 2 millioner i. Barnehagen vår er per i dag full, selv om det i saksfremlegget til hovedutvalget står at antall barn har sunket fra 41 til dagens 24. Kommunen la jo ned en avdeling, og det gav en kontant reduksjon i antall barn!

Ja, vi både ser og hører hva kommunen svarer til Altapostens journalist 27.10. At de har avtale med de private om å legge ned avdelinger i sine egne barnehager for å garantere for deres drift. Er det slik vi ønsker det? Nei. På den måten kan barnehageprofitørene lett få tilgang, og dette blir et direkte resultat av manglende bevisst barnehagepolitikk fra politikerne våre. At Alta kommune i andre sammenhenger stiller spørsmål ved manglende utredninger og konsekvenser (ref sykehus i Hammerfest), gjør det enda mer uforståelig at tilfeldigheter og mangel på helhetlig planlegging skaper en fortvilt situasjon for foreldre og barn. Politikere og administrasjon bør legge fakta og tall til grunn for de beslutninger som gjøres, og ikke minst pedagogikk, trygghet og forutsigbarhet for barn og familier i Alta. Det vil skape tillit og forståelse for de tiltak som må gjennomføres, noe vi ikke opplever nå. Leder for oppvekst og kultur, Rikke Raknes, kan ikke redegjøre til Gakori BHG om kommunen har tall på kostnadsforskjellen ved å legge ned avdelinger versus en hel barnehage. Kommunen har trossalt ansvar for å opprettholde et fullverdig barnehagetilbud samtidig som de vil iverksette sparetiltak. Da bør de i det minste utrede helhetlig de økonomiske og pedagogiske konsekvensene av forskjellige tiltak!

Det motsatte kan her virke å være tilfelle. Vi siterer rådmannens uttalelse til Altaposten 27.okt: «Tanken er å stenge barnehagen midlertid. Alta vokser og vi vet ikke hva som skjer om 2-3 år i forhold til hva som blir behovet.» Er det virkelig ikke mulig å drive en mer langvarig politikk enn fra den ene høsten til den andre? Man kan og bør vite ganske mye om hvor og hvordan en by vokser. Det bygges i Alta vest, og legges Gakori ned, er det kun to barnehager igjen i Hjemmeluft og Gakori. I Bossekop/Midtbakken er det derimot et nesten tosifret antall barnehager innenfor bydelen. Det fremstår dermed som helt tilfeldig og dertil uheldig at Gakori rammes. Ut i fra rådmannens uttalelse kan man se for seg at det er helt uproblematisk å stenge en barnehage, for så å åpne den igjen. Det kan også virke usikkert for oss foreldre å velge en annen kommunal barnehage, kanskje blir den avdelingen eller barnehagen den neste! Små barn er ikke pakker som bare kan flyttes fra èn oppholdsstasjon til en annen!

For en barnehage er nemlig ikke en oppholdsstasjon, og dette må administrasjon og politikere i Alta vise at de forstår og handler etter! Det er snakk om for eksempel ett- og toåringer som kan ha brukt lang tid på å finne seg til rette i et miljø de opplever som trygt og forutsigbart. Tilvenning til en barnehage med nye rutiner og omgivelser tar lang tid. Hele høsten har foreldre og personale i Gakori brukt på å skape god tilvenning. Å stenge ned barnehagen vår, slik at barna våre igjen må skape tilknytning til nye mennesker, omgivelser og rutiner, bare et lite år etter at de har gjort det første gang, er å leke med deres følelser og psykologiske utvikling. Også fagmiljøet som de ansatte har bygget opp over tid, raderes. Man kan ikke bare starte opp og legge ned et fagmiljø fra år til år heller, noe de ansatte i Gakori barnehage har jobbet hardt med å få til over tid.

Flere artikler og senere forskning har vist utfordringer med store barnehager, og da særlig for de minste barna. I store barnehager kan ungene bli oversett, måtte forholde seg til x antall voksne pr dag, og omgivelsene kan være overveldende. I barnehagen vår er det forutsigbart og oversiktlig, vi har tilgang til natur og har nærhet til skolen, noe som er en fordel med tanke på lokalmiljø og henting/bringing til SFO, barnehage og skole. Det er dermed en drøss med argumenter for hvorfor en relativt liten barnehage som Gakori bør ha livets rett! Om kommunen får viljen sin, vil over 20 barn måtte si farvel til barnehagen sin i 2018. Det er lite som tilsier at det er annet enn ensidig prioritering av private barnehager som ligger til grunn for dette, og det virker til og med usikkert om det vil gi økonomisk besparelse.

Vi forventer at kommunen tar tak og lager en helhetlig og langsiktig barnehagepolitikk, der hensyn til barna kommer først, at man planlegger hvor barnehagene bør ligge med tanke på befolkning og nærmiljø. Vi ønsker å ha tillit til at å velge en kommunal barnehage for våre barn, er og har vært en god og sikker avgjørelse. Ikke legg ned Gakori barnehage!