10 punkter Båtsfjord Arbeiderparti vil jobbe med

VALGKLAR: Båtsfjord Arbeiderparti ønsker en fremtidsretta og bærekraftig næringsutvikling med verdiskapning, skriver ordfører Geir Knutsen.

VALGKLAR: Båtsfjord Arbeiderparti ønsker en fremtidsretta og bærekraftig næringsutvikling med verdiskapning, skriver ordfører Geir Knutsen.

Av
DEL

Leserbrev

Kommunevalget til høsten handler om hvordan vi skal skape gode lokalsamfunn. Båtsfjord Arbeiderparti vil fortsette å bidra til at kommunepolitikken ikke bare handler om hvordan vi bruker offentlige midler, men også om hvordan vi skal fortsette å legge til rette for det private næringslivet slik at de fortsetter å skape verdier. Det vil være avgjørende for å trygge velferden, og for å skape et levende og attraktivt Båtsfjord.

Kommunen legger viktige rammebetingelser for næringslivet både i rollen som lokalmyndighet og forvaltningsorgan, som tjenesteyter og som samfunnsutvikler. Derfor er vi nå i gang med kommunens nye kommuneplan.

Båtsfjord Arbeiderparti vil fortsette å tilrettelegge for nye arbeidsplasser. Båtsfjord Arbeiderparti ønsker en offensiv optimistisk utviklingskultur, kort vei mellom ideer og beslutninger, lokale ildsjeler og entreprenører, og evne til å gripe mulighetene som byr seg.

Båtsfjord Arbeiderparti vil;

1. Fortsette å være en næringsvennlig kommune. Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) rangerer hvert år kommunene (kommune NM) etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Båtsfjord har hvert år ligget blant de beste kommunene i den rangeringen.
2. Fortsette tilretteleggingen av god rammebetingelser gjennom investeringer i fysisk infrastruktur.
3. Rullere jevnlig strategisk næringsplanen
4. Sørge for at vi skal være en serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig kommune
5. Gi lokale virksomheter mulighet for å levere varer og tjenester til kommunen.
6. Legge til rette for at det lønner seg å etablere arbeidsplasser i Båtsfjord, og at det er mulig å vokse. Dette må gjøres i nært samarbeid med næringslivet.
7. Samarbeide med næringslivet om innovative og bærekraftige løsninger, tjenester og produkter, da fremtidens utfordringer med økt press på kommunale tjenester som følge av flere eldre og andre som trenger omsorg vil øke.
8. Vi skal fortsette å gjennomføre en grønn omstilling. I dag er vi vindkraft kommune, har landstrøm, fishing for litter, el biler og snart skal vi begynne å produsere biogass.
9. Fortsette å ta i bruk ny teknologi.
10. Fortsette å legge til rette for investeringer både i kommunal og privat regi.

Båtsfjord Arbeiderparti ønsker en fremtidsretta og bærekraftig næringsutvikling med verdiskapning.

Derfor går vi til valg på «framtid og optimisme».
Stem for fremtiden.
Stem Båtsfjord Arbeiderparti.
Med vennlig hilsen
Geir Knutsen
Ordførerkandidat Båtsfjord Arbeiderpart

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags