Aksjonsgruppa arrangerer konserten 25. juli klokken 16 i Utsjok, like ved Samelandsbrua. Noen av artistene som kommer er Wimme, Niko Valkeapää og Paleface.

– Hovedmålet er å samle folk fra hele Tanavassdraget og fra andre områder også. Ellos Deatnu er per i dag en liten gruppe, men vi vil oppfordre og oppmuntre alle til å stå opp for våre og naturens rettigheter. Det virker som at tiden vi lever i krever at vi står samlet, sier Beaska Niillas.

Ellos Deatnu erklærte før sankthans et moratorium på og rundt holmen Čearretsuolu og arrangerte også et folkemøte i Utsjok. Gruppa jobber for samisk selvbestemmelse og lokal forvaltning av Tanavassdraget. Moratoriet skal opprettholdes hele sommeren.

– En av målsettingene med konserten er selvfølgelig også å samle midler til arbeidet vi gjør. Vi trenger blant annet en større lávvu. Så følger det også flere løpende utgifter med å opprettholde moratoriet, sier Áslat Holmberg, talsmann for Ellos Deatnu.

Ellos Deatnu skriver i en pressemelding at de er særs fornøyde med at hip-hoperen Karri «Paleface» Miettinen kan bidra. Miettinen er ifølge pressemeldingen godt kjent artist i Finland.

– Jeg vil støtte Ellos Deatnu-gruppa og alle andre samer. Samenes posisjon må styrkes. Den samiske røst må høres i både det finske og det norske samfunn, spesielt når det gjelder deres tradisjonelle virke, sier rapartisten.