Gå til sidens hovedinnhold

De store pengene skal brukes på de viktige tingene – ikke på reversering

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uken gikk et stort flertall i Alta kommunestyre inn for å utrede fordeler og ulemper ved å gå til Troms, dersom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti får flertall i Stortinget for å reversere regionreformen. Det er første steg på veien mot at Alta forsvinner fra Finnmark, noe som vil være ødeleggende ved en reversering.

Slik situasjonen fremstår nå, står Senterpartiets lokallag i Alta fremst for å ta overgang til Troms. Det vil være ødeleggende for resten av Finnmark. Alta har et av landsdelens største videregående skoler, med masse års erfaring i å utdanne ungdommen i Finnmark, og de gir et tilbud ingen andre skoler i Finnmark gir. En reversering som resulterer i at Altas befolkning ønsker å flytte til Troms, vil være ødeleggende for resten av befolkningen i Finnmark.

Samtidig vil ikke Høyre stå i veien for at Altas befolkning skal bli hørt i sin sak. Stadig flere sentrale politikere i Alta går ut mot det de føler er en agenda mot Alta. Det må vi som ikke er fra Alta ta på alvor, og respektere. Selve kronargumentet fra fylkesrådet om sammenslåingen, er at man skulle hørt på folkeavstemningen. Da må Alta også få lov å bli hørt i denne saken, i tråd med fylkesrådets egne prinsipper.

Til syvende og sist handler dette om et offentlig forvaltningsnivå, selv om mange har forsøkt å knytte identiteten «finnmarking» opp mot fylkeskommunen. Det blir feil. Jeg er vokst opp i Finnmark, jeg har tråkket mine barnesko i Lakselv og Hammerfest. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ikke føler meg mindre finnmarking etter sammenslåingen av Troms og Finnmark. For det er noe mer i det å være en finnmarking, enn det er å ha et lite offentlig forvaltningsnivå som jobber med videregående skoler og fylkesvei som heter Finnmark fylkeskommune.

Problemet er at Ap, Sp og Sv aktivt har jobbet for å sette fylkeskommunen i «sleep mode». De jobber for reversering, heller enn å sikre de lovpålagte oppgavene best mulig. Det kommer til å ha budsjettkonsekvenser mange år frem i tid. Pengene må brukes på de viktige tingene – og reversering er faktisk ikke en av de viktige tingene.

De viktige tingene er de tjenestene fylkeskommunen er ansvarlig for å tilby dets innbyggere. Høyres løsning er å bruke mindre penger på reversering og millionlønn til rådgivere på fylkeshuset, og mer penger på skole og vei. Det er tross alt det som betyr noe i fylkespolitikken. Vi vil utvikle landsdelen, sammen. Med Alta, Vadsø, Kirkenes, Tromsø, Harstad og alle andre byer og tettsteder vi bor i, her i den vakre og ressurssterke delen av landet. Vi må stå sammen, sammen kan vi utgjøre en sterkere nordnorsk stemme i norsk offentlighet og en sterkere kraft for å tiltrekke oss flinke folk hit nord.

For Høyre er gode tilbud til innbyggerne viktigere enn status quo. Det er det motsatte av den politikken som føres av dagens fylkesråd. Jeg forstår at folk er lei av debattene rundt regionreformen og reversering kontra ikke-reversering, men nå er det viktig at vi snakker om det dette egentlig handler om: Hvordan skaper vi verdens beste skole og bygger og vedlikeholder de beste veiene i fylket vårt, i tillegg til å skape nye arbeidsplasser for regionen vår. For de store pengene, skal brukes på de viktige tingene.

Så får vi se hva som skjer med Alta. Spørsmålet er om fylkesrådet vil tillate Alta å ha folkeavstemning og eventuelt ikke bli med tilbake i gamle Finnmark, eller om de vil gå på akkord med egne prinsipper og nekte en slik folkeavstemning. Mitt råd til fylkesrådet er først og fremst at den beste muligheten for å utvikle regionen, ligger i å se Fremover, ikke bakover. Deretter burde de handle i tråd med egne prinsipper og la befolkningen i Alta bli hørt i en så viktig sak.

Kommentarer til denne saken