De sto med spaden i hånda i 2013, så ble midlene trukket. Nå er grunnmuren endelig på plass: – Måtte begynne helt på nytt

Byggingen av Tana tannklinikk er endelig i gang, og skal etter planen stå ferdig i august 2020, men veien dit har ikke bare vært enkel.