De samarbeider med Disney om utviklingen av Frost 2

DISNEY: Den samiske delegasjonen møtte Frozen 2-produsent Peter Del Vecho og hans team fra Walt Disney Animation Studios under hans presseturné i Oslo 22. og 23. september 2019. Partene benyttet anledningen å signere en seremoniell offentlig versjon av avtalen.

DISNEY: Den samiske delegasjonen møtte Frozen 2-produsent Peter Del Vecho og hans team fra Walt Disney Animation Studios under hans presseturné i Oslo 22. og 23. september 2019. Partene benyttet anledningen å signere en seremoniell offentlig versjon av avtalen. Foto:

En egen ekspertgruppe ble satt sammen for å assistere Walt Disney Animation Studios under produksjonen av filmen som kommer i slutten av desember 2019.

DEL

I en avtale mellom Walt Disney Animation Studios, Sametingene og Samerådet lover Disney å respektere samenes kultur.

I samme avtale står det også at samenes estetiske elementer, musikk, språk, historier og andre kulturelle uttrykk tilhører samene.

Ifølge pressemeldingen har arbeidet for å forsikre at den samiske kulturen, som har vært inspirasjon til Frozen 2, blir behandlet med anerkjennelse og respekt vært viktig for Sametingene og Samerådet.

DUBBES: Frost 2 kommer i en nordsamisk versjon.

DUBBES: Frost 2 kommer i en nordsamisk versjon. Foto:

Positive ringvirkninger

– Vi er ett folk på tvers av statsgrensene, men i det daglige jobber vi sjelden med det allsamiske perspektivet så tydelig som vi har gjort i dette arbeidet. Det har vært spennende å ta fatt på en utfordring om vår kollektive eiendomsrett fra en allsamisk vinkling, sier sametingspresidentene Tiina Sanila-Aikio (Fi), Aili Keskitalo (No), Per-Olof Nutti (Se) og samerådets president Åsa Larsson-Blind i en pressemelding.

Verddet-gruppen har bestått av Karen Anne Buljo, Veli-Pekka Lehtola, Cecilia Persson, Piia Nuorgam, Christina Hætta og Anne Lajla Utsi.

Allerede i juli 2019 meddelte Sametingene og Samerådet at det skal lages en nordsamisk versjon av filmen.

Viktig bidrag til hele Sápmi

Det står også at det skal tilrettelegges for faglig utveksling, kompetanseutvikling og potensielle samarbeidsmuligheter for samiske kulturarbeidere.

«Alle slike bidrag skal komme det samiske samfunnet til gode.»

– Vi har i denne prosessen måttet identifisere hva som er verdifullt for vårt samfunn som helhet, blant annet anser vi kompetansehevende tiltak og potensielle samarbeidsmuligheter for samiske kulturarbeidere som et viktig bidrag til hele Sápmi. Vi gleder oss til å kunne dele flere detaljer om dette etter hvert som mulighetene blir annonsert, sier presidentene.

Artikkeltags