«De planlagte tiltak vil således medføre store personlige tap. Men vil de altså føre til økt trafikksikkerhet?»

BEBOERNE: Tor Egil Thomassen, Tommy Hansen, Evy Trøite, Jørgen Svendsen, Yvonne Sjølund, Gabrielle Raschpichler, Knut Hegrenes og Knut Mikkola.

BEBOERNE: Tor Egil Thomassen, Tommy Hansen, Evy Trøite, Jørgen Svendsen, Yvonne Sjølund, Gabrielle Raschpichler, Knut Hegrenes og Knut Mikkola. Foto:

Av

Statens vegvesen ønsker å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak langs E6 og legge bedre til rette for dem som går og sykler. Slike planer kan bare ønskes velkommen. Men vil de planlagte tiltak føre til økt trafikksikkerhet i Kirkenes?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Planene til Statens vegvesen går ut på å utvide Solheimsveien i bredden og stenge for alt av av- og innkjørsler med unntak av Ringveiens «nedre del», vis-à-vis Egebergsgate. Øvre (sørlige) del av Ringveien, Toppenveien, Klavenessgate og Egebergsgate samt utkjørsel fra flere eiendommer skal stenges mot Solheimsveien.

Veien skal «mures inn» med en støttemur rett i veikanten på østsiden, hva som innebærer fjerning av alt grønt. Det skal lages en ekstra vei ved foten av den nye muren parallelt med Solheimsveien. Den vil ligge rett foran til husenes inngangsører, knapt med plass til trappa, og skal bli privat vei, slik at huseierne får ta alle utgifter for vedlikehold, brøyting etc. Flere eiendommer på begge sider av Solheimsveien skal miste deler av tomtene, og ett hus skal til og med eksproprieres og rives komplett.

LES OGSÅ: Raser mot tiltak om trafikksikkerhet: – Vi er frustrert og forbannet

De planlagte tiltak vil således medføre store personlige tap. Men vil de altså føre til økt trafikksikkerhet?

Allerede i dag oppleves for høy gjennomsnittsfart i Solheimslia inkludert kappkjøring på kvelds- og nattetid. Nå skal Solheimsveien bli enda bredere og forkjørsvei som innebærer en økning av fartsgrensen. Myke trafikanter, mange av dem skolebarn, vil altså måtte krysse en bredere vei der bilene, også lastebiler, kjører i høyere hastighet. Er dette økt trafikksikkerhet?

Det planlegges kun ett fotgjengerfelt (ved den gjenværende innmunningen av Ringveien) som eneste mulighet å krysse Solheimsveien for myke trafikanter. Det blir en omvei på inntil 300 m for å komme seg fra den ene siden av veien til den andre for dem som går, sykler eller bruker rullestol, f.eks. for å komme seg til skolen eller på jobb. En omvei på flere hundre meter er lang når man går til fots. Noen vil nok prøve å finne en snarvei å komme seg over veien et annet sted. Betyr det økt trafikksikkerhet?

Samtidig skal avkjørsler til ca. 8 hus på vestsiden av Solheimsveien holdes åpne.

Fem av disse vil føre tvers over fortauet, slik at det blir nedsenket fortau flere steder på en strekning på ca. 200 m.

De øvrige tre skal benytte fortauet som kjørebane i ca. 150 m til de kommer til nærmeste vei.

LES OGSÅ: Vegvesenet vil rive huset til Børge: – Jeg føler meg overkjørt

Medfører det økt trafikksikkerhet?

Utover den tvilsomme trafikksikkerheten vil byen tilnærmet bli delt i to hvis disse planene gjennomføres: en del i øst og en del i vest, med en bred «autostrada» i midten.

Boligfeltet på vestsiden vil være avskåret fra resten av byen. Og selv om det blir en helt ny innfartsåre til Kirkenes via Slambanken e.l. om noen år, vil denne skilleveggen midt i byen bestå.

At slikt ikke kan være i kommunens interesse, var også kommunepolitikerne klare over når de i august 2019 fattet enstemmig vedtak om å be Statens vegvesen å endre planene og legge E6 om fra Solheimslia til Verksbakken. Begrunnelsen var nettopp at en slik løsning øker trafikksikkerheten fordi den gir mindre biltrafikk i Solheimslia, og samtidig ville boligområdet på vestsiden bli mer knyttet til den øvrige bebyggelsen i Kirkenes.

Også planene for utbygging av Verksbakken finnes allerede, vedtatt av kommunestyret i august 2018.

Det har visst vært to argumenter mot forslaget:

1. Statens vegvesen har uttalt at det ikke ligger nok penger i prosjektet til å legge om veien mye.

– Veistrekningen via Verksbakken til sentrum er faktisk kortere enn via Solheimsveien (om enn bare litt). Således burde omleggingen av E6 ikke føre til økte kostnader ifht de omfattende tiltak som er tenkt gjennomført i Solheimslia.

2. Ifølge SVA skal Greger Mannsverk i Kimek ha uttalt seg i et leserbrev i fjor sommer mot omlegging av E6 fordi det innebærer at Kimek mister parkeringsplasser.

– Nå er det altså folk som skal miste sitt hus og barndomshjem, i tillegg til flere som skal miste deler av eiendommen og bli påført mer støy og støv. Samtidig angår det altså trafikksikkerheten for myke trafikanter, ikke minst skolebarn og unge. Rom for erstatning av parkeringsplasser burde det vel finnes i Kirkenes.

Å fjerne gjennomgangs- og tungtrafikken fra boligområdet vil utvilsomt være det beste trafikksikkerhetstiltak. Det vil bli mer attraktivt å gå eller sykle i byen, og Solheimslia vil bli et attraktivt boligstrøk. På den måten driver man fremtidsrettet byutvikling som igjen gir bolyst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken