De ønsker å overta eiendommen det gamle internatet står: – Det blir spennende å se hva som skjer

UØNSKET BYGG PÅ ØNSKET TOMT: Internatet på Sarnes har stått til forfall i mange år. For noen måneder siden fikk Nordkapp kommune en henvendelse fra Destinasjon 71° Nord. Her står daglig leder Daniel Myhre og event-leder Runar Johnsen.

UØNSKET BYGG PÅ ØNSKET TOMT: Internatet på Sarnes har stått til forfall i mange år. For noen måneder siden fikk Nordkapp kommune en henvendelse fra Destinasjon 71° Nord. Her står daglig leder Daniel Myhre og event-leder Runar Johnsen. Foto:

I juni sendte Destinasjon 71° Nord AS et forslag om å overta eiendommen på Sarnes hvor Solvang Internett står inn til Nordkapp kommune. Over to måneder seinere fikk de svar.

DEL

(Finnmarksposten): 17. juni sendte Destinasjon 71° Nord AS en henvendelse til Nordkapp kommune angående en tomt på Sarnes.

Der skrev de at de ønsker å komme i dialog med kommunen om rivning av Solvang Internat på Sarnes, og at de ønsker å overta tomten for videreutvikling av deres reiselivskonsept.

I brevet de sendte kommunen beskriver de konseptet og at de anser tomten på Sarnes, der internatet står i dag, som meget anvendbar til deres bruk, da de i umiddelbar nærhet har eksisterende bebyggelse.

Bebyggelsen det er snakk om er lavvoene som sto ferdig tidligere i år.

Destinasjon 71° Nord kom med følgende forslag om å overta eiendommen internatet står på:

  • Destinasjon 71° Nord AS kjøper tomten fra Nordkapp kommune for kr 1 000 000.
  • Nordkapp kommune bistår med tilskudd på 3 500 000, som dekker arbeid med rivning og miljøsanering av bygningsmassen.

Forslaget var med forbehold om at bygningsmassen er fri for skjule helse- og miljøfarlige stoffer. At betongen er rein og kan gjenbrukes på tomt. Bygningsmassen er knust og fri for armering.

Destinasjon 71° Nord AS ønsker et møte med Nordkapp kommune for å se på muligheten og forhandle om å overta tomteområdet ved Solvang Internat, avsluttet de henvendelsen med.

Stille i to måneder

To måneder etter henvendelsen var sendt, kunne event-leder Runar Johnsen i Destinasjon 71° Nord fortelle Finnmarksposten at de ikke hadde fått noe tilbakemelding fra kommunen.

Han syns det var merkelig i en tid hvor rivning av internatet har fått stor oppmerksomhet både fra politikere og samfunnet.

Finnmarksposten tok i august en telefon til nærings- og samfunnsutvikler i Nordkapp kommune, Simon Pind Jessen.

Han bekreftet at de hadde mottatt henvendelsen om internatet fra selskapet, og at de ikke hadde gitt dem svar.

Hvorfor de ikke hadde gitt dem svar kunne han ikke gi noen kommentar på, utenom:

– Vi ser på muligheter og løsninger. Når de får svar kan jeg ikke si, sa Jessen da og foreslo å ta kontakt med kommunedirektøren.

Kommunedirektør Einar Hauge kjente til henvendelsen, men var usikker på om det hadde blitt besvart.

– Det er fortsatt ferietid, og ting har blitt liggende over ferien. De skal selvfølgelig få svar, og det kan sikkert gjøres innen 2–3 dager, sa Hauge da i august.

Han la til at planen var å sette rivningen av internatet ut på anbud.

[Etter at artikkelen var ute kom ordfører Jan Olsen med en påpekning om en feil.]

– I henhold til kommunestyrets vedtak i forbindelse med budsjett desember 2019, så skal det gamle internatet forsøkes selges med pålegg om riving.

(saken fortsetter under bildet)

VENTET PÅ SVAR: Destinasjon 71° Nord ønsker å overta tomten på Sarnes. Her står event-leder Runar Johnsen.

VENTET PÅ SVAR: Destinasjon 71° Nord ønsker å overta tomten på Sarnes. Her står event-leder Runar Johnsen. Foto:


Fikk telefon

7. september kunne Runar Johnsen fortelle til Finnmarksposten at han hadde fått tilbakemelding i form av en telefon fra kommunen i august. Der hadde de sagt at planen var å sette rivningen av Sarnes ut på anbud.

– Jeg savnet mer informasjon fra kommunen, og jeg trodde det skulle komme et skriv til oss, men jeg hørte ikke noe mer om det.

Johnsen får spørsmål hva han syns om planen å sette rivningen ut på anbud.

– Konkurranse er sunt, og det er jo bra at andre får sjansen og. Det blir spennende å se hva som skjer, sier Johnsen

Etter Finnmarksposten snakket med Johnsen, gikk det en telefon til kommunedirektør Hauge.

Han fikk spørsmål om hvor langt de var i anbudsprosessen.

– Vi er ikke veldig langt. En verdivurdering av tomten må på plass først. Det er det grunnlaget vi må ha for å gå videre, sier Hauge.

Et cirka tidspunkt på når det kom til å skje kunne han ikke komme med.

Gir seg ikke

En av de største forkjemperne for å få Solvang Internat på Sarnes revet er Eva Susanne Ulriksen.

I april startet hun en gruppe på Facebook som heter «Vi ønsker det gamle internatet på Sarnes revet», som har 891 medlemmer.

Hun forteller til Finnmarksposten at de fortsetter trykket for at noe skal skje.

– Vi har vært i kontakt med Klima- og miljødepartementet om hvilke paragrafer som gjelder. Og vi venter svar på fra fylkeskommunen om de kan pålegge Nordkapp kommune om å følge lover og forskrifter i henhold til miljøloven, og få det revet.

Ulriksen forteller at de venter på svar.

Hun får høre at kommunen planlegger å sette rivningen ut på anbud, men at tidsrommet er usikkert.

– Om det er tilfelle, så er det fantastisk. Kanskje de skjønner hvor viktig det her er.

– Men jeg tror ikke det blir prioritert, avslutter hun med.

Inntil videre står Solvang Internat til forfall på Sarnes.

Artikkeltags