Nussir fikk i forrige uke tillatelse til å utvinne kobber i Kvalsund kommune, noe som vil innebære gruvedrift og et tilhørende sjødeponi. Tommy Berg i Finnmark SV skriver i Finnmarken om denne tillatelsen.

Må veie hensyn

I likhet med Berg er jeg opptatt av å beskytte marint liv i fjordene. Det er en nødvendig forutsetning for funksjonelle økosystemer og for høsting av fisk og andre levende ressurser.

Men det betyr ikke at jeg tar avstand fra enhver virksomhet som setter fotavtrykk og har en negativ miljøpåvirkning. Det viktige er at de negative virkningene ikke er uakseptabelt store, også sett i forhold til de positive virkningene.

Stiller strenge krav

Spørsmålet om utslipp og sjødeponi har vært grundig behandlet av våre fremste fagfolk i Miljødirektoratet. De vurderer at områder utenfor de 10-15 prosent av fjorden som er regulert til deponi i svært begrenset grad vil bli påvirket. Motstanderne har gjort et stort poeng av at Repparfjorden er en nasjonal laksefjord, men fagfolkenes vurdering er altså at laksen i svært liten grad blir påvirket.

I utslippstillatelsen er det også et eget vilkår som handler om å dokumentere sjømattrygghet utenfor deponiområdet, og jeg har full tillit til at mattryggheten vil bli ivaretatt. Det er også klare mekanismer for å gripe inn i driften dersom de strenge kravene til miljøet blir brutt.

Plass til flere

Regjeringens ambisjoner for norsk sjømat springer ut fra et ekte engasjement for en næring som vi mener har store muligheter og et stort potensial for vekst og økt lønnsomhet. Samtidig mener vi det er plass til flere konkurrerende næringer langs kysten. Dette prosjektet er forenlig med de høye målene vi har satt for fiskeri- og havbruksnæringen.

Vi ønsker næringer, og vi ønsker at de skal etterlate seg færrest mulig spor i naturen. Vi har ikke nulltoleranse mot miljøpåvirkning på land, og vi kan ikke ha det i sjøen og fjordene våre heller. I så fall ville det ikke være mulig å drive med noen form for næring eller menneskelig aktivitet.