– De lokale overkjørt

Ap mener Tana-avtalen snarest mulig bør reforhandles. Hvis ikke dagens regjering gjør det, vil Ap ta grep etter en eventuell valgseier i 2021.