De har vært uten telefon i to må­ne­der. Bedriften har aldri hatt så få bookinger i jaktsesongen

For over to må­ne­der si­den slut­tet fast­te­le­fo­nen til Ei­nar og Ilona Røe på Sør­øya Gjes­te­stue å vir­ke. Med et me­get dår­lig mo­bil­nett blir det van­ske­lig å drive med tu­ris­me.