De har kjøpt opp flere reiselivsbedrifter i nord, blant annet dundrende Kirkenes-suksess: – Vi skal bygge milliardselskap

Satser med fond på 1,5 milliard kroner der staten har plassert pensjonspengene våre.