De har alle sagt opp jobben i teknisk etat: – Føler seg stemplet som trøbbelmakere av ledelsen

Ronny Pettersen, Stein Sandberg, Reidar Johansen og Raymond Aikio, alle tidligere ansatte på Teknisk etat i Nordkapp kommune har sendt et varsel til kommunestyret i Nordkapp kommune. Her forteller de om et arbeidsmiljø preget av frykt, mistenksomhet overfor ansatte fra ledelsens side og å ikke få lov å gjøre jobben sin uten å bli styrt ned på millimeter nivå.