De hadde lovet naboene gjerder, men valgte heller å sette opp en «hekk». Klarer du å få øye på den?

- Kvister tynne som veistikker, med flere meters mellomrom. Om rådmannen mener dette er en skjermende hekk, da flirer jeg meg ihjel, sier småbarnsfar Robert Sjursen-Westberg som vil ha svar på hvorfor Hasvik kommune har gått bort fra løftet om å bygge gjerde mellom rus- og psykiatriboligene og nabohusene.