Over 93 % av alle som reiste fra Alta til Hammerfest sykehus, tok ikke båt. Alta-Hammerfestbåten er altså ikke «sykehusbåten». Folk er ikke redde for å kjøre E6 over Sennalandet. Flere av de veiløse samfunnene på kuttlista, hadde flere passasjerer over sin kai, enn Alta-Hammerfestbåten hadde sykehusbesøkende passasjerer. Og færre blir det nå fordi Alta nærsykehus sto ferdig i fjor. Ennå noen som vil trumfe igjennom luksusbåten til 13–15 mill. kr årlig? Og la 16 veiløse steder dø? I så fall, hvorfor?

Kan vi nå, med fakta og alle relevante tall, snakke om å kutte Alta-Hammerfestbåten (VargsundXpressen) som går parallelt med vei, 4 daglige rutebusser og fly? Slik at 16 veiløse samfunn kan få lov til å leve videre?

Ingen redd for Sennalandet

Argumentene for Alta-Hammerfestbåten som «sykehusbåt» har aldri vært reelle. De som med høy utestemme har ropt at sykehusbesøkende må ha båt, fordi Sennalandet er så ofte stengt, og fordi båten er så mye mer behagelig, har aldri dokumentert sitt syn med annet enn følerier. Tall fra Pasientreiser dokumenterer:

I 2018 refunderte Pasientreiser 9 533 unike reiser mellom Alta og Hammerfest. Av disse var det bare ca. 7,12 % (679 sykehusbesøkende passasjerer) som tok båten. Resten tok buss eller egen bil. Året etter, i 2019, var det totalt 9 605 sykehusreisende, mens bare 633 av disse reiste med Alta-Hammerfestbåten. En nedgang til 6,59 %.

Flere reisende til kutt-steder

Flere av de 16 veiløse samfunnene som står på dødslista til Troms og Finnmark fylkeskommune, hadde flere passasjerer over sin kai, enn det var sykehusbesøkende med Alta-Hammerfestbåten.

I 2019 hadde Loppa 716 reisende, Hellefjord 1400, Langstrand 819, Skippernes 676 (tall fra Boreal).

Når tallenes tale er så klar, hvorfor tar ikke Troms og Finnmark fylkeskommune det inn over seg? For disse tallene har byråkratene kjent til. Eller de burde ha etterspurt og sjekket, hver gang de har gitt et statusbilde over hurtigbåters bruk og nytte til politikere, samferdselsråd Kristina Hansen inkludert.

Hvilke tall har politikerne fått?

Politikerne har ansvaret for beslutningene, ingen tvil. Men hvorfor ligger ikke disse tallene om hvem som tar, og ikke tar, hvilke båtruter, til hvilke steder, inne som saksopplysninger til fylkespolitikerne, når de blir bedt om å kutte?

Hvorfor ligger det bare forslag til kutt til veiløse steder, som er 100 % avhengig av båten?

Det argumentet som Troms og Finnmark fylkeskommune bruker nå, er at de"kan ikke kutte Alta-Hammerfestbåten på grunn av kontrakten». Det er aldri dokumentert av fylkeskommunen. Tvert imot bekreftet fylkesjuristen at det gikk an, i fylkestingsmøtet i desember 2015. Dette var etter at kontrakten var inngått. Og før mange av tilleggsbestillingene kom. Slik at man i dag skulle ha enda mer rom for å kutte.

Det minste vi kan forvente av Troms og Finnmark fylkeskommune, er at de opplyser sine saksfremlegg med riktige og alle relevante fakta. DET har lenge vært savnet i båt- buss og fergesaker.