En ny rapport fra Klarna viser nordmenns handlemønster etter at koronatiltakene ble innført. Ifølge selskapet har de mellom en tredel og halvparten av all netthandel i Norge.

Tallmaterialet viser at innbyggerne i det nordligste fylket etter påske handlet 18 prosent mer enn gjennomsnittet. Noen uker tidligere, like etter at de strenge koronatiltakene ble innført, handlet de imidlertid langt mindre enn gjennomsnittet.

Hasvik kommune

– Da var Oslo helt på topp. Nå ser det ut som ting normaliserer seg. Innbyggerne i nord er vanligvis de som handler mest på nett per innbygger, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge.

Den kommunen i Norge der det ble handlet mest på nett per innbygger i perioden 13. april til 31. mai, er Hasvik i Troms og Finnmark. Der handlet innbyggerne i snitt 71 prosent mer enn gjennomsnittet.

Blant de 20 største kommunene er det Oslo og Nordre Follo i Viken fylke som ligger på toppen.

Sammenlignet med februar økte salgsvolumet en gjennomsnittsdag med hele 53 prosent i april og 37 prosent i mai.

Erotiske artikler

Rapporten viser at netthandelen fra mars og til og med mai kan deles inn i tre klare faser.

Den første fasen var en hamstringsfase der salg av spesielt mat og drikke gikk kraftig opp.

Dernest følger «underholdnings- og aktivitetsfasen», en følge av at mange var mye mer hjemme. Da opplevde Klarna en spesielt kraftig økning innenfor erotiske artikler. Kvinner økte sine kjøp i denne kategorien med hele 95 prosent, ifølge rapporten.

Normaliseringsfasen begynte like etter påske og har vart fram til nå. Den viser spesielt en økning innenfor sesongprodukter som biltilbehør og hus- og hageprodukter.

Kategorien som er blitt handlet mest på nett fra 1. mars og fram til 31. mai, er mat og drikke. Nordmenn handlet 85 prosent mer av dette enn det de gjorde før pandemien.