Gå til sidens hovedinnhold

Davvi vindpark oppleves ikke som viktig nok for folk

Uttalelse om Davvi vindpark fra Marianne Haukland (H)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det innbyggerne verdsetter, er den uberørte naturen i området, og jeg mener det burde være tungtveiende samfunnsøkonomiske argumenter for å bygge ned det som faktisk er helt uberørt natur. Davvi vindpark oppleves ikke som viktig nok for folk.

Saken om Dávvin vindkraft fra Grenseland AS er ikke behandlet ferdig i NVE, og har heller ikke vært på høring i kommunene.

Nå er konsesjonssøknaden stoppet opp i påvente av nytt regelverk.

Jeg mener det er bra at regjeringen nå ser på konsesjonsregelverket. (Stortinget mottok av regjeringen Melding til Stortinget nr. 28 vindkraft på land rett før sommerferien), jeg har sett gjennom forslagene som ligger i meldingen og synes det er en stor forbedring. Vindkraft kommer til å bli mer viktig for Norge, derfor bør søknadene behandles grundig, og vi på Stortinget forvalter folk sin tillit til systemet, og tilliten til konsesjonsregelverket har blitt dårligere.

Kommunen og lokalsamfunnet får en helt annen involvering med det nye regelverket, det samme gjør reindriften og Fylkesmannen, samt fylkeskommunen se side 45. Meld. St. 28 Vindkraft på land.

Det geografiske omfanget tas også opp, nå foreslås det en mer regionvis behandling av konsesjonssøknadene som kan se prosjektene i sammenheng geografisk og samfunnsmessig. Det er en stor forbedring.

Jeg mener også at konsesjonsregelverket bør bli mer lydhør overfor nabokommunene dersom prosjektet ligger tett på kommunegrensen, og kommer til å gi innspill til Høyre sine representanter i olje og energikomiteen når saken om konsesjonsregelverk skal behandles.

Kommentarer til denne saken