DAVVI VINDKRAFT: Galskapen på Børselvfjellet

Av

Norsk vindkraftpolitikk minner mer om en ellevill alenefest uten noen voksne til stede, skriver Dag Hegge og Kari Løvøy.

DEL

MeningerViser til innlegg i Sagat datert 12. mai 2020 «Man lager ikke park i utmark». Torkel Rasmussen poengterer i artikkelen at det er store problemer med å få folk i Lebesby med seg. Det kan dessverre virke slik. Det er imidlertid stor motstand, fortvilelse og frustrasjon over dette vanvittige industriprosjektet som er planlagt igangsatt på Børselvfjellet / Laksefjordvidda.

Alle vi som er motstandere har hatt litt vanskeligheter med å finne de rette kanalene for å komme med våre synspunkter. Derfor er vi veldig glade for at Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk er dannet.

Vi oppfordrer alle som er mot dette industriprosjektet til å melde seg inn i Folkeaksjonen.

I Norge har vi i dag ca 11 % igjen av det som kan defineres som uberørte og inngrepsfrie naturområder på Fastlands-Norge.

Området mellom E6 på Karasjokfjellet, Børselvfjellet, Laksefjordvidda til Riksvei 98 på Ifjordfjellet regnes som det nest største villmarksområdet vi har igjen av denne typen villmarksområder og er også et av Norges største reinbeiteområder.

Norsk natur er under stort press fra alle kanter. Norge har forpliktelser til å ta vare på det vi har igjen av biomangfold og uberørt natur både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom myndighetene gir konsesjon til utbygging av Davvi vindkraftverk, vil dette være en gigantisk industriutbygging i norsk natur som det knapt er sett maken til i norsk historie.

Galskapen blir ikke mindre av at dette fullfinansieres av den internasjonale storkapitalen og dens eiere og spekulanter, noe som også gjelder de fleste andre vindkraftutbygginger i landet. Norsk vindkraftpolitikk minner mer om en ellevill alenefest uten noen voksne til stede. Dette må stoppes.

Det er viktig å poengtere at man ikke skal være mot fornybar industri, som vindkraft. Men disse utbyggingene må skje der det allerede er gjort store inngrep i naturen, der det allerede er infrastruktur og i nærheten av de som skal forbruke energien.

I denne diskusjonen er miljøbevegelsen påfallende stille da klima og vern om natur, uberørte naturområder, biomangfold og miljø hører sammen. Vi berger ikke klima på jorden med å bygge ned våre aller siste naturområder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags