Dag Øyvind (27) investerer 14 millioner: – Jeg angrer absolutt ikke på at jeg valgte dette yrket som 18-åring

Dag Øyvind Ingilæ (27) satser stort på en ny fiskebåt. I tillegg utvider han med enda en ansatt i selskapet, i en tid der de fleste andre bransjer må nedbemanne.