BA: Siden første vedtak om nytt digitalt radionett, for 16 år siden, har alt gått som planlagt inntil for få dager siden. Det har lenge vært planlagt: Fra 11. januar begynner slukkingen av FM-nettet i Norge.

Grunnen til at Frp ville stanse slukkingen av FM-nettet var at en ikke er helt sikker på at det nye DAB-nettet vil være like sikkert for beredsskapen i Norge som FM-nettet. Dermed eksploderte den politiske debatten rundt hele slukkingen for få dager siden.

Tirsdag ble saken utsatt etter forslag fra Arbeiderpartiet.

Fra 21. juni begynner slukkingen av FM-nettet i Hordaland. I løpet av september skal etter planen hele Hordaland gått over til DAB.

Se også: Om 436 dager er det bye-bye til FM-sendingene. Men disse syv tunnelene får DAB-dekning lenge før det

Ap fikk bred støtte

Senterpartiet har bedt Familie- og kulturkomiteen om å se på en utsettelse. Komiteen sa nei i den innstillingen som ble lagt frem på Stortingets talerstol tirsdag formiddag. Men Frp har kommet på banen og krevd slukking av hele nettet. Så krevde Arbeiderpartiet at man utsetter hele saken til beredskapsspørsmålet er besvart.

Nå vil et nesten samlet storting kreve svar fra fire statsråder om spørsmålet rundt beredskap og DAB.

Det var Ib Thomsen fra Frp, som i forrige uke at han ville stanse hele slukkingen av FM-nettet når Stortinget skulle behandle saken i dag.

Men Ap krevde at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) og tre andre statsråder redegjør for hva regjeringen egentlig har for planer for slukking av FM-nettet, og om de egentlig har kontroll over beredskapen når DAB tar over for FM i løpet av 2017.

Slutt om en drøy måned

I flere år har radiobrukerne blitt fortalt at i 2017 er det slutt. Den årlige kostnaden for drift av FM-nettet er mellom 200 og 250 millioner kroner. I flere år har regjeringen(e) planlagt og bygd ut DAB-nettet i Norge.

Flere radioer har for lengst gått over til DAB, og mange av stasjonene har bare FM-konsesjon til siste dag dette året.

LES OGSÅ: Gode nyheter til bilister i Tromsø - men ikke alle

NRK alene betaler rundt 150 millioner kroner årlig for leie av DAB-nettet.

Rett før målstreken

Det gjenstår bare dager før en begynner å slukke FM-nettet. Frp har satt hele det politiske landskapet i sving for å få tvunget et svar fra fire statsråder rundt beredskap og overgang til DAB. I tillegg til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), gjelder svarkravet rundt beredskap også justisminister Anders Anundsen (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp).