Da Tore fant drømmekvinnen, ble det fart i bygda

Kjærlighet kan gi store ringvirkninger. Det er bygda Langfjordnes et godt eksempel på. Der bidro det til et svært så aktivt bygdelag.