Fredag 23. juli, midt i sommersesongen og på en fredag, blir hurtigbåten til Hasvik og Loppa (LoppaXpressen) kansellert. Tekniske utfordringer. Kanselleringen av ruta skjer allerede på morgenen. De har sikkert forsøkt å finne reservebåt, rute om andre båter og lett etter andre løsninger for å få passasjerene fram. Men det virker ikke slik for meg som passasjer, og ingen slik informasjon fremkommer. I et forsøk på å finne ut av dette ringer jeg 177, selv om dette påfører meg ekstrakostnader (jf. Snelandias nettsider). De vet ingenting mer enn det som står på nettsidene, altså ingenting. Vedkommende «utelukker ikke at det kan skje endringer, men ut fra den informasjonen de har så er neste avgang søndag 25.7 kl. 19.45». Altså over to døgn etter planlagt avgang.

Denne kanselleringen får ingen konsekvenser for andre enn meg, som reisende. Snelandia (Troms og Finnmark fylkeskommune) som driver rutene, har sikret seg slik at de ikke har noe som helst ansvar for passasjerene, til tross for at man kan på fylkeskommunens nettsider kan lese at «Troms og Finnmark fylkeskommune følger den nasjonale reisegarantiordning på hurtigbåt som ble innført 1. januar 2021». Nå står dette vel å merke på Troms fylkestrafikk sine sider, hvor man også kan kjøpe plassgaranti på hurtigbåtene i motsetning til oss som er henvist til Snelandias tilbud, men fylkeskommunen eier og driver begge selskapene og praktiserer faktisk ulikt tilbud innen samme fylke. Det er spesielt. På Snelandias sider henvises det kun til reisegarantien for buss.

Vi har blitt fortalt i det uendelige at plassbestilling, setereservasjon og reisegaranti ikke kunne/kan innføres. Og vi har akseptert dette narrativet, parallelt med at hurtigbåttilbudet kynisk og systematisk er blitt bygget ned, og er på et nivå som vi på 80-tallet (i forrige århundre) aldri i verden hadde akseptert. Saken er jo at det ikke er sant. Det er den politiske viljen, handlekraften eller gjennomføringsevnen det står på. Hvorfor skal vi akseptere et dårligere tilbud enn innbyggerne i andre fylker, eller faktisk i andre deler av vårt eget fylke?

I Nordland har de det tilbudet som ikke er mulig å tilby oss. Kontrastene er uforståelige all den tid det er store likhetstrekk både demografisk og geografisk. Her kan du forhåndsbestille og betale billetter lang tid i forveien, reisegarantiordningen gjelder uavkortet, og hurtigbåtene blir et reelt kommunikasjonstilbud og ikke bare et nødvendig onde, slik det er blitt her i Finnmark. Interessant nok er det Boreal som driver tilbudet også her, så det forteller i alle fall meg at det ikke er operatøren som årsaken til det dårlige tilbudet vi har gjennom Snelandia.

Jeg etterlyser politikerne i denne debatten, både lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingskandidater. Hvorfor ønsker man, eller aksepterer man at dette skjer? Denne styrte avviklingen og sentraliseringen av kysten. For det er det i realiteten dette handler om. Infrastruktur, basert på reelle behov, er nøkkelen til all næringsutvikling, vekst og bosetting.

For meg som reisende, og en del av de andre som skal reise – her vil jeg tro at det er en del som ikke får vite at båten ikke går før de møter opp på kaia – er det irriterende og frustrerende, men kanskje ikke livsviktig. Jeg går glipp av en 50-års dag, og med bilen på kaia i Hasvik er det heller ikke noe alternativ å kjøre rundt, noe som igjen forutsetter at man har den tiden det tar. Det er verre for dem som ikke har råd til hotell, skal hjem til barn, skal hjem fra sykehus, har syke familiemedlemmer på øya, har husdyr hjemme som må tas vare på og lignende.

Men, det er en ytterligere bekreftelse av den politiske nedprioriteringen av kystdistriktene i Finnmark.

Er det virkelig slik vi skal ha det i 2021? Og hvis ikke, når skal man gjøre noe med det? Løsningene er enkle og lett å innføre. Hvis den politiske viljen og evnen er til stede, vel å merke.

Imens krysser vi fingrer og tær for at kanskje de tekniske utfordringene blir fikset før båten skal gå:)

Som et lite ps så savner jeg enda svar på mailen jeg sendte til fylkesråden og Snelandia 17.12.2020, hvor også båten ble kansellert i en lignende hendelse. Da som nå:

Ting skjer, også uforutsette hendelser. Det spiller ingen rolle om det er manglende sertifikater, manglende mannskap eller motorhavari. Det som derimot spiller en rolle er hvordan man tar vare på passasjerene, og hvem som både tar, og har ansvaret.

Er dette hvordan politikerne i Troms- og Finnmark fylkeskommune mener man skal ivareta innbyggerne på øysamfunnene for å skape bolyst, trivsel og trygghet?