– Det er veldig bra at Kiwi følger oss i å kutte prisen på fiskeprodukter, men dette momskuttet fremstår bare som pr-stunt, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, til Nettavisen.

Som Nettavisen skrev mandag morgen, kuttet Kiwi prisen på alle fiskeprodukter i sine butikker tilsvarende momsen på 15 prosent. Dette gjør de over en seksukersperiode for å se om de kan øke fiskesalget med 20 prosent.

Det tilsvarer regjeringens målsetting om å øke forbruket av fisk med 20 prosent i løpet av fem år.

Eksperiment

Kristiansen er imidlertid ikke imponert.

– Kiwi skaper et bilde av at de er de eneste som gjør noe, og at dette er noe banebrytende. I virkeligheten slår de bare inn åpne dører, sier Kristiansen.

Kiwi omtaler kuttet som «et eksperiment» for å se om de kan øke salget. Coop-toppen er skeptisk til ordbruken.

– Å kalle dette et eksperiment er bare tull. Det krever ikke noe eksperiment for å vite at salget øker når prisen kuttes. Det er noe alle vet, og noe Extra viste allerede i august i fjor med sine priskutt, sier Kristiansen.

Han er heller ikke imponert over at Kiwi begrenser kuttet til seks uker.

– Hadde de virkelig ment noe med det, hadde de videreført det, sier Kristiansen.

Kuttet prisene

Senest i august kuttet Extra prisen på en del fiskeprodukter med opp til 40 prosent, noe Kiwi fulgte opp.

Han føler seg dermed trygg på at Kiwi når målsettingen sin om å øke salget med 20 prosent på seks uker.

– Hvis ikke, skjønner jeg ingenting. Da vi i august kuttet prisene på fisk, fikk vi en tredobling i fiskesalget på mange av de produktene. Vi gjorde dette uten en stor PR-jippo. Kiwi prøver å fremstille seg som bedre enn oss, sier Kristiansen.

Han sier det samlede fiskesalget i Extra-kjeden i 2018 økte med 8,2 prosent, drevet av priskuttene i august.

Kiwi: – Vårt kutt er større

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Coop lar seg ikke affisere at kritikken fra rivalen.

– Den fiskeskrønen får stå for Coops egen regning. Sunnhet til folket har vært vår hjertesak i årevis, og dette er en kampanje vi mener alvor med. Sunn mat må bli billigere, skriver Arvin til Nettavisen.

Hun viser til at Coop kuttet prisene på 15 fiskeprodukter i fjor, mens Kiwis momskutt gjelder all frossen og fersk fisk.

– Det er mellom 70 og 150 produkter, avhengig av størrelsen på butikk. Målet er å sende et tydelig signal til myndighetene om at pris og konsum går hånd i hånd, sier hun.

Glad for lavere fiskepris

Kommunikasjonssjef Kristiansen understreker at Coop mener det er positivt at prisen på fisk faller.

– Vi har senket prisene tilsvarende det Kiwi har gjort. Det er bra for kundene og for folkehelsa.

Han mener imidlertid at hvis prisen skal kuttes ytterligere, trenger de hjelp fra resten av verdikjeden.

– Hvis vi skal få prisene ytterligere ned, må flere aktører enn dagligvarekjedene på banen. Prisøkningen de siste årene skyldes at råvareprisene har steget. Skal vi få kundene til å spise mer fisk, er det mange som må bidra til dette, ikke bare dagligvarehandelen. Vi kan ikke selge fisk med tap – det er allerede for mange varegrupper som er sterkt presset på pris, sier han.

Coop-toppen understreker at i tillegg til pris, er også kvalitet og tilgjengelighet viktig for sjømatprodukter.

– Det er også en råvare mange forbrukere synes det er vanskelig å bearbeide selv, og i familier er sjelden fisk førstevalget til barna. Her gjør barnehager og skoler en god jobb, og vi er glade for at Regjeringen legger opp til å gjøre mer i sin handlingsplan, sier Kristiansen.