Christian-saken henlagt: – Ingen andre enn de mistenkte tjenestemennene er avhørt. Noe er alvorlig galt med hele systemet

Med vedtaket fra Spesialenheten for politisaker i hånda, gir mor til avdøde, Christian Mauno Sletten klar beskjed. – Christians død skal ikke være forgjeves. Om vi hadde blitt hørt, kunne jeg kanskje slått meg til ro med henleggelsen. Men ikke nå. Ikke etter dette.