Byggestans gjør at Tommy og naboene ikke får bygge noe på egen eiendom: – Grov forskjellsbehandling

Tommy Kollstrøm ønsker å sette opp en hytte i Nordfjord i Båtsfjord kommune, men kommunen sier nei til til dette, og viser til en reguleringsplan som de jobber med. Denne blir ikke vedtatt før tidligst i høst, og dermed er løpet kjørt for Kollstrøms ønske om å få satt opp en grillhytte i år.