Bygde grom båt, men de sliter med å skulle levere fisk på kaia: – Man blir jo litt fortvilet

For tiden luker de bort barnesykdommene på fiskebåten, men de er usikker på om de kan gå i land i sin hjemmehavn i Sørvær med framtidig fangst.