Byen er rustet opp for milliarder. Nå kommer kuttene: – Jeg er bekymret, dette er ikke bra!

I en årrekke har Hammerfest kommune investert rundt 200 millioner kroner årlig i bygninger og veier. I dag er lånegjelda på 2,4 milliarder historisk høy med 228.000 kroner per innbygger. – Jeg er bekymret, dette er ikke bra, sier rådmann Leif Vidar Olsen som varsler stillingskutt og nedskjæringer i driften.