Buss og bil i sammenstøt, oppsto krangel om skyldspørsmålet

Men politiet rykket ikke ut.