Ka e det som røre seg oppe i toppene hos våre politikere? Ja, slik reagerte jeg og mange med meg da nyhetssendingen onsdags morgen den 31. mai brakte nyhetene om at våre fylkespolitikere seriøst vurderer å bruke skyssbåter i rutetransport i distriktene fra Loppa i sør til Måsøy øst. Jeg regner det som seriøst, når nyhetene refererer til et internt notat og for så vidt blir bekreftet av vår fremste samferdselspolitiker i fylket. Da spør jeg meg: – hva er det de tenker på? Og som gammel sosialdemokrat rystet denne nyheten meg langt inn i skjela.

Som gammel sosialdemokrat og tidligere politiker har jeg allerede under sterk vurdering å benytte min anledning til i sametingsvalget å velge noe annet enn mitt kjære Arbeiderparti. Jeg ble opptatt i samemanntallet for flere år siden som følge av mine samiske røtter og har vært så heldig å få benytte mine demokratiske rettigheter ved valg ved å stemme under sametingsvalgene. Sametingets bestemmelse om å skjerpe innmeldingskriteriene til valgmanntallet har nå medført at jeg vurderer å stemme Nordkalottfolket ved neste valg, bare av den grunn. Dette gjør meg tungt som AP-medlem over 50 år å si dette.

Nå har fylkespolitikerne satt meg i en ny «klemme»? Vi som har valgt å bli boende i distriktene, være med å produsere store verdier for det norske samfunn, verdier som bidrar og er avgjørende for å kunne opprettholde bosettingen og for å kunne skape vekst og utvikling i hele landet. Nå skal altså vi bli tilgodesett med kollektivtilbud som setter mange bygdesamfunn mange år tilbake i tid. Og det i ei tid, der man «sørpå» velger å innføre gratis kollektivtransport i byer og tettsteder. For ikke å snakke om der man bruker, ikke bare millioner, men milliarder av kroner for å komme 11 minutter raskere inn til Oslo. Og der man gjennom slike tiltak blir nødt til å tilrettelegge for større boligbygging slik at distriktets folk har noe å flytte til når de legger ned sin virksomhet ute i distriktene. Follobanen ble bygget for 37 milliarder og ennå ikke fullt og helt oppegående. Til eksempel vil jeg nevne at på Havøysund-veien som mange andre veier i distriktene, mangler mobildekning. Et tiltak som kan gjennomføres med noen skarve hundretusen, ja i alle fall ikke mere enn 1–2 mill. kr. Slik kan man nevne flere mindre samferdselstiltak som har stor betydning for trygghet, trivsel og bolyst i distriktene. Men igjen; å bruke 37 milliarder kroner for at folk i østlandsområdet skal komme 11 minutter raskere inn til Oslo? Er det rart at man steiler og stiller spørsmål om hva våre politikere sysler med? Så kommer våre distriktspolitikere med forslag som vil sette flere bygdesamfunn tilbake i tid og forsterke den tilflyttingen som man nå legger til rette for på Østlandet? Der det planlegges flere hundre boligprosjekter i flere Østlandskommuner som vi i bla Finnmark kan flytte til? Ja, Kan du fortelle meg – som vi bruker å uttrykke det her i Finnmark?

I Måsøy har man endelig kjempet seg til en hurtiggående ferge som binder øyene sammen og som bidrar til å holde fiskeproduksjonen i gang og som igjen skaper milliardverdier for hele Norge. Bare i Måsøy kommune er førstehåndsverdien av all fisk som landes på over 1 milliard kroner. Hva eksportverdien er vet jeg ikke, men den er antakelig mangedoblet. Vi har en hurtigbåtforbindelse som gir store verdier til vår lokalbefolkning gjennom trivsel og bolyst. Nå skal altså deler av denne rutetrafikken betjenes av skyssbåter? Er det ikke nok at man har satt inn små 16 seters turbusser uten toaletter i våre områder? Ja, hva er det våre fylkespolitikere holder på med?

Nok en gang; som gammel sosialdemokrat, rystes jeg langt inn i skjela og må seriøst vurdere hvordan jeg skal bruke min stemmerett til høstens fylkestingsvalg?

Havøysund, 2. juni 2023

Arvid Mathisen