Gå til sidens hovedinnhold

Bruer-saken kostet fylkeskommunen 5.529.866 kroner

Artikkelen er over 4 år gammel

Brukte 2.367.855 kroner på bistand fra eksterne advokater - for å forsøke å vinne arbeidsrettssaken mot Bjørnar Bruer.

Det viser en oversikt iFinnmark onsdag fikk tilsendt fra kommunikasjonssjef Trond Magne Henriksen i Finnmark fylkeskommune.

iFinnmark har tidligere belyst hvor mye fylkeskommunen har ubetalt til Bruer og Fagforbundet. Fylkeskommunen hadde ennå ikke sammenstilt hvor mye saken hadde kostet dem selv da avisa omtalte saken.

Nå har imidlertid fylkeskommunen kommet frem til at de totale kostnadene for fylkeskommunen etter to rettsbehandlinger er på kroner 5.529.866, kroner.

Alta vgs tar regningen

2.367.855,00 av beløpet er gått til bistand fra eksterne advokater, viser oversikten.

Se hele oversikten nederst i artikkelen.

I e-posten  skriver fylkeskommunen kostnadene blir bokført Alta videregående skole på 2016-regnskapet, og at dette vil inngå i fylkeskommunens regnskapsavslutning for 2016.

- Dette vil medføre et merforbruk i forhold til budsjett ved Alta videregående i 2016. Disse kostnadene vil ikke få noen framtidige konsekvenser for tjenestetilbudet fylkeskommunen skal gi, fremholder fylkeskommunen i e-posten.

Dekkes inn «litt her og litt der»

iFinnmark har fortsatt ikke fått svar på hvordan beløpet skal dekkes inn, slik at skoletilbudet ved Alta videregående skole ikke blir berørt.

Hovedutvalgsleder for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen (SV), har tidligere uttalt at beløpet skal dekkes inn «litt her og litt der, pluss fond».

I e-posten til iFinnmark skriver fylkeskommunen at fylkesutvalget mandag 13. februar vil få fremlagt en melding om saken, inkludert oversikt over kostnadene. Meldingen skal også inneholde en gjennomgang av dommen, tiltak og prosess videre.

Satte ned prosjektgruppe

iFinnmark er kjent med at det er satt ned en gruppe som skal evaluere Bruer-saken. Denne ledes av Anne-Cathrine Larsen, assisterende fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune og fylkesrådmannens høyre hånd.

Det er også to tillitsvalgte i gruppa, den ene av dem er hovedtillitsvalgt Sissel Breie Henriksen. iFinnmark har vært i kontakt med henne, men hun ønsker ikke å kommentere saken.

- Jeg kan bekrefte at jeg leder arbeidet og at det er to tillitsvalgte med. Det er ikke politikere med i gruppa. Heller ikke noen som har vært involvert i saken i Alta. Detaljer om gruppas sammensetning og mandat blir sendt ut på fredag med meldingen til fylkesutvalget, skriver Larsen i en SMS til iFinnmark.

Hun skriver videre i en SMS at fylkesutvalget får en melding som blant annet redegjør for dette på fredag, og at det blir feil av henne å gi opplysninger til media før fylkesutvalget har fått saken.

iFinnmark var i kontakt med HR-sjef i fylkeskommunen Wenche Elveslett på bakgrunn av tips om at hun skulle delta i gruppa. Hun henviste til Larsen for kommentar til dette, men Larsen avkrefter i SMS at HR-sjefen skal delta i arbeidet i gruppa.

FFKs kostnader med Bruer-saken:

 • Oppreisning til Bruer: 130.000 kroner
 • Erstatning tapt arbeidsfortjeneste til Bruer: 970.000 kroner
 • Saksomkostninger tingretten Bruer: 884.692 kroner
 • Saksomkostninger lagmannsretten Bruer: 602.939 kroner
 • Interne sakskostnader FFK tingretten: 574.380 kroner
 • Bistand eksterne advokater: 2.367.855 kroner

Dette er Bruer-saken

 • Tidligere leder ved elevboligene ved Alta videregående skole, Bjørnar Bruer, ble oppsagt i februar 2015.
 • Bruer mente seg urettmessig oppsagt, og gikk til sak mot Finnmark fylkeskommune (FFK). Stevning ble tatt ut 23. mars 2015.
 • Arbeidsrettsaken mellom Bruer og FFK gikk i Alta tingrett fra 11. til 22. januar 2016.
 • 3. februar avsa Alta tingrett en knusende dom mot FFK, og ga Bruer full seier.
 • I den 44 sider lange rettsavgjørelsen får FFK og ledelsen ved Alta videregående skole krass kritikk, og retten slår fast at Bruer har blitt utsatt for særdeles grove og krenkende beskyldninger fra sin arbeidsgiver. Bruer fikk tilkjent en nærmest historisk stor oppreisning for måten han hadde blitt behandlet på.
 • Dersom dommen hadde vært rettskraftig, hadde FFK måttet punge ut med omtrent 1,7 millioner kroner til sammen.
 • Fylkeskommunens begrunnelse for oppsigelsen var at Bruer skal ha foretatt seg blant annet økonomisk utroskap, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid og utilbørlig atferd.
 • Fylkesrådmann Øystein Ruud har politianmeldt Bruer for fem forhold. Alle anmeldelsene ble henlagt. Og tingretten omtalte dem som grunnløse.
 • Like etter dommen forelå, vedok fylkesutvalget å anke saken videre til lagmannsretten.
 • Det var fylkesrådmann Øystein Ruud som anbefalte fylkesutvalget å anke. Ruud var også advokat under saken i tingretten. Fylkespolitikere har senere tatt til orde for at dette er en uheldig dobbeltrolle.
 • Det har i kjølvannet av tingrettsdommen kommet frem at ledelsen avtalte å få Bruer tilbake på jobb - men sparket ham i stedet.
 • Kontrollutvalget på fylket har vært satt ut av spill i saken.
 • Fylkestingsrepresentantene Rut Olsen (FrP), Bengt Rune Strifeldt (FrP) og Trine Noodt (V) har krevd at fylkesordfører Runar Sjåstad måtte informere fylkestinget om Bruer-saken. Disse har forsøkt å stoppe anken.
 • 18. oktober 2016 startet den to uker lange ankebehandlingen i Hålogaland lagmannsrett.
 • Mandag 16. januar ble dommen fra lagmannsretten klar - Bjørnar Bruer seiret igjen over Finnmark fylkeskommune. Han fikk jobben tilbake, og fylkeskommunen ble dømt til å betale ham 1,1 millioner kroner i erstatning. Lagmannsretten slo fast at Bruer hadde fått en krenkende behandling av Finnmark fylkeskommune.
 • Bruer-saken kostet Finnmark fylkeskommune 5.529.866 kroner, viser deres egne tall.

 

 

Kommentarer til denne saken