– Brøt seg inn og skrev «tjyvgods» på veggen

Siktet for innbrudd, narkotikaovertredelse og skadeverk.