Brøt loven når nytt utvalg skulle velges: – Her gjør man som man finner det for godt

Børre St. Børresen (V) reagerer kraftig på at kommunestyret i Tana har valgt et kontrollutvalg som ikke følger regelverket. Rådmannen innrømmer feil, men vedgår at det er lite å få gjort med det.